It har hjälpt KIFAB att komma åt system från mobila enheter

Jonas Persson

Genom en app kan ansvariga på KIFAB arena nu direkt felsöka, övervaka eller styra system som värme och fläktar. Ett gott exempel på när it hjälper verksamheter med it-lösningar som underlättar arbetet.

- Det är roligt att vi kunnat hjälpa KIFAB. Vi är ju till för verksamheterna och för att underlätta deras dagliga arbete. Vi vill ju att de ska dra nytta av tekniken, säger Jonas Persson (bilden), förvaltningsledare inom verksamhetsområdet it.

Jonas kom till Kalmar kommun och it 2017 och fick då ansvar för att göra en MDM-plattform, Mobile device management. MDM är ett sätt att hantera mobila enheter som mobiltelefoner och plattor, för att nå ett system på avstånd. Lösningen effektiviserar och förenklar arbetet. Med hjälp av en applikation, app, kan en mobil enhet prata med det aktuella systemet. Det kan till exempel handla om låssystem, att kunna låsa upp utan nycklar eller att kunna koppla in sig på ett system som man innan endast kommit åt på kontoret.

Fick en boost

Arbetet med att hjälpa KIFAB började egentligen med att de hjälpte ett annat av kommunens bolag, Kalmar vatten, som fick hjälp med att ta fram en lösning så att personalen ute på fältet kunde felsöka direkt på plats.

- Även KIFAB hade efterfrågat denna typ av lösning så vi gjorde liknande lösning till dem. Nu är de mer självgående och behöver inte ringa in till kontoret för att komma åt systemet vid till exempel felsökningar och besiktningar, berättar Jonas.

Idag är det en handfull personal hos KIFAB som kommer åt systemen via en app. De kan bland annat övervaka värden på fläktsystem och ventilation, kontrollera felsökningar och styra värmesystem i fastigheter.

- Varje gång jag pratar med dem säger de hur bra och smidigt det här är och hur det underlättat för dem i deras arbete. Jag får en kick av den responsen, en boost!

Säkerhetskrav uppfylldes

MDM är ett ganska nytt koncept för kommunen, men nu när systemet är uppbyggt så är mycket av arbetet gjort inför framtida önskemål på lösningar.
- När det gäller MDM så har vi möte med kunden och frågar vad de vill ha ut av systemet och behöver ha hjälp med så hittar vi en lösning. Ibland har tekniken begränsningar, men mycket går att fixa.

För att kunna använda MDM-lösning finns vissa säkerhetskrav som ska uppfyllas. ”Superusers” på de olika förvaltningarna kan också hantera alla mobila enheter på avstånd. Det går att låsa eller spåra enheten om den försvinner eller blir stulen.

- På en annan förvaltning stals telefoner vid ett inbrott och vi kunde spåra en telefon och polisen kunde göra ett tillslag, berättar Jonas.

Fakta: Verksamhetsområdet it

It:s uppdrag är att arbeta med Kalmar kommunkoncerns behov av it- och telefonilösningar. I nära samarbete med verksamheterna förvaltar och vidareutvecklar it nya och befintliga it-lösningar samt verksamhetssystem som ska stödja verksamheterna i deras arbete. It säkerställer att de följer de lagar och riktlinjer som finns.

Publicerad: 12 januari 2021