Statligt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Många företagare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av den pågående pandemin. Sedan i november kan därför enskilda näringsidkare söka ett nytt statligt omsättningsstöd.

Detta eftersom de som driver enskild firma inte har kunnat dra nytta av de åtgärder som tidigare införts under pandemin, såsom stöd vid korttidspermittering och omställningsstöd.

Checklista

  • Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående coronapandemin.
  • Kravet för att söka är bland annat att näringsidkaren har haft en omsättning på minst 200 000 kronor under föregående år och att den sökande inte varit berättigad till arbetslöshetsersättning.
  • Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel BankID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.
  • I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 och 2020. Det kan till exempel vara företagets resultatrapport.
  • Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.
  • Stödet är uppdelat i tre stödperioder: mars–april 2020, maj 2020 och juni–juli 2020. Regeringen har aviserat att man kommer att föreslå att stödet förlängs så att omsättningsminskningar under augusti–december 2020 också ska kunna ligga till grund för stöd. Det går dock inte att söka för fler perioder just nu.
  • Det går att få upp till 75 procent i ersättning av omsättningstappet (upp till 120 000 kronor). Stödet betalas ut i anslutning till Länsstyrelsens beslut.
Publicerad: 28 december 2020