Kalmar kommun anpassar efter nya restriktioner

Pandemiläget i vår kommun är allvarligt. Samtidigt som regeringen inför nya, hårdare restriktioner fram till 24 januari, fattar kommunstyrelsens ordförande nu beslut om en rad anpassningar.

Allt för minska smittspridning och bidra till en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare inom vård och omsorg.

  1. All undervisning vid gymnasieskolor och högstadieklasser i Kalmar kommun ska ske på distans fram till 24 januari.
  2. All verksamhet inom Kalmar kommunkoncern ska vara stängd, med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård och omsorg. Det innebär att exempelvis simhall, bibliotek, fritidsgårdar och sporthallar kommer att stängas från och med lördagen den 19 december.
  3. All verksamhet inom kommunen som kan ske på distans eller hemifrån, ska från och med nu ske på det sättet. Undantag från denna princip ska beslutas av kommundirektören.

- Smittspridningen i både Kalmar och övriga landet fortsätter att ligga på en mycket hög nivå. Nu måste vi alla inse allvaret i den pandemi vi befinner oss i och verkligen minimera våra kontakter. Det är en annorlunda jul och en annorlunda tid som vi har framför oss, men nu handlar det om liv och hälsa. Det går före allt annat, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Beslutet (se nedan) av kommunstyrelsens ordförande är beslutat enligt regler för ordförandebeslut i brådskande fall i kommunstyrelsens delegationsordning.

Det kan bli aktuellt att förlänga restriktionerna.

Beslut

Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 i Kalmar kommun

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar om följande åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 i Kalmar kommun:

1.All undervisning vid gymnasieskolor och högstadieklasser i Kalmar kommun ska ske på distans fram till 24 januari.

2.All verksamhet inom Kalmar kommunkoncern ska vara stängd, med undantag av samhällskritisk verksamhet samt vård- och omsorg. Det innebär att exempelvis simhall, bibliotek, fritidsgårdar och sporthallar kommer att stängas från och med lördagen den 19 december.

3.All verksamhet inom Kalmar kommunkoncern som kan ske på distans eller hemifrån ska från och med nu ske på det sättet. Undantag från denna beslutas av kommundirektören.

Bakgrund

Pandemiläget i vår kommun är allvarligt. Samtidigt som regeringen inför nya, hårdare restriktioner fram till 24 januari beslutas nu om en rad anpassningar för att minska smittspridningen i Kalmar kommun. Dessa åtgärder syftar till att minska smittspridning och bidra till en bättre arbetsmiljö för kommunens medarbetare inom vård och omsorg. Dessa åtgärder gäller till den 24 januari 2021 men kan komma att förlängas.

Detta beslut är fattat i enlighet med A1 i kommunstyrelsens delegationsordning – ordförande beslut i brådskande fall.

Kalmar den 18 december 2020

Johan Persson

Kommunstyrelsens ordförande

Publicerad: 18 december 2020