Kalmar kommun fortsätter stödja det lokala näringslivet

Utvecklingen av pandemin går återigen åt fel håll och Kalmar kommun vill därför genomföra ytterligare åtgärder för att stödja Kalmars näringsliv i den tuffa situation som råder inom vissa branscher.

Regering och riksdag har sjösatt flera åtgärder för att mildra pandemikrisen och Kalmar kommun har kompletterat med ytterligare insatser för att dämpa antalet varsel och konkurser. Exempel på åtgärder är: presentkort i Handelsstaden Kalmar till alla kommunanställda, subvention av take away luncher för gymnasieelever, anstånd med betalningar, slopad avgift för markupplåtelse för uteserveringar under april-augusti och avgiftsfri parkering i gula parkeringssystemet under en tremånadersperiod.

Före sommaren genomfördes aktiviteter, åtgärder för näringen och andra attraktivitetshöjande insatser för cirka 12 miljoner kronor och efter sommaren har åtgärder och satsningar fortsatt till ett värde av cirka 20 miljoner kronor. Utöver detta har föreningslivet stöttats med cirka 12 miljoner kronor.

I dialog mellan gruppledarna för samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige i Kalmar har en överenskommelse gjorts i dag, för att ytterligare stärka Kalmars näringsliv:

 1. Kommunen reducerar timtaxan, som den årliga avgiften för livsmedelskontroll baseras på för år 2021, med 50 procent. Avgiften faktureras först andra halvåret 2021.
 2. Kommunen återbetalar avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen som betalats under 2020. För år 2021 reduceras avgiften med 50 procent och faktureras först andra halvåret 2021.
 3. Kommunen avstår från att fakturera avgifter för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel, försäljning av tobak, folköl, elektroniska cigaretter samt påfyllningsbehållare under 2020. Avgiften för år 2021 reduceras med 50 procent och faktureras andra halvåret 2021.
 4. Alla anställda i Kalmar kommuns förvaltningar och bolag får en julklapp i form av en värdecheck om 450 kronor som gäller take away vid Kalmars restauranger.
 5. I våras gav kommunen samtliga anställda en jubileumsgåva i form av ett presentkort i Handelsstaden Kalmar på 300 kronor. I år har Skatteverket beslutat om en tillfällig skattefrihet för gåvor till anställda på maximalt 1 000 kronor, det gäller utöver möjligheten att ge en julklapp. Kalmar kommun kommer att ge en gåva på 500 kronor till alla anställda. I större delen av kommunkoncernen kommer denna gåva vara ett presentkort i Handelsstaden Kalmar.
 6. Kommunen återinför avgiftsfri parkering i tre timmar i det gula parkeringssystemet fram till och med 31 mars 2021.
 7. Kalmar City är ett icke vinstdrivande företag som samfinansieras av näringslivet, fastighetsägarna och kommunen. Kommunen skjuter till 300 000 kronor för att säkra verksamheten och öka möjligheterna för att genomföra åtgärder som mildrar effekterna av pandemin.
 8. Restauranger och caféer har möjlighet att förlänga perioden för sin uteservering fram till 30 juni 2021 utan avgift.
 9. Kalmar kommun ser positivt på möjligheterna till utökad försäljning utanför butiker utan att butikerna behöver betala avgift till kommunen. Tillstånd måste fortfarande sökas och ges av Polisen. Kommunen kommer att hjälpa till med ansökan till Polisen om det behövs.
 10. I våras subventionerade kommunen take away luncher till gymnasieeleverna till en kostnad av cirka fem miljoner kronor. När nu delar av gymnasieutbildningarna återigen sker på distans har kommunen fattat beslut om att fram till jullovet medfinansiera med 26 kronor per lunch. På så sätt blir bidraget tillsammans med gymnasieförbundets bidrag på 49 kr totalt 75 kronor per lunch.
  Om fjärrundervisningen fortsätter under 2021 kommer Kalmar kommun fortsätta med sin del av finansieringen av elevluncherna.
 11. Kommunen kommer att inleda en diskussion med handelsstaden Kalmar och andra intressenter för att kunna distribuera varor till kunder i riskgrupper på ett säkert sätt. Vi avsätter 250 000 kronor för detta under kvartal 1 år 2021.
 12. Kommunen tar kostnaden för att under 2021 bygga upp en så kallad Convention Bureau, CVB. En CVB är en funktion som strategiskt arbetar med destinationsutveckling genom möten i nära samarbete med andra aktörer. Tanken är att stödja personer och organisationer att våga och vilja, ansöka om och värva möten till kommunen. Verksamheten kommer att organiseras i Destination Kalmar AB och från år 2022 vara samfinansierad med näringen.
 13. Torghandelsplatserna blir avgiftsfria 1 januari till om med 30 juni 2021.
 14. Samlad information om stöd till företag och kultur under covid-19-pandemin
  https://regionkalmar.se/kontakta-oss/kontakta-sjukvarden/coronaviruset/stod-till-foretag-och-kultur/
  På denna webbsida finns information om regionala och nationella stödinsatser. Här finns även kontaktuppgifter till jourhavande företagslotsar som kan ge kostnadsfri rådgivning och handledning.
 15. Kommunstyrelsen uppmuntrar samtliga förvaltningar och bolag i kommunkoncernen att i sina kontakter med näringslivet anstränga sig för att underlätta för näringslivet och ha en positiv tolkning till förmån för näringslivet när det gäller regler och rutiner fastställda av Kalmar kommun.
 16. Effekterna av pandemin påverkar olika delar av näringslivet på olika sätt. Många verksamheter har det svårt, men det finns även verksamheter som går bättre med anledning av pandemin. Vi uppmanar de delar av näringslivet som gynnas eller är opåverkade av pandemin att följa kommunens exempel och försöka gynna det lokala näringslivet. Presentkort till anställda i Handelsstaden Kalmar och take away luncher som gåvor är två exempel.
 17. Många av de åtgärder som behövs för att gynna det lokala näringslivet som take away och hemkörning är nya företeelser för många av oss. Det är därför viktigt att både kommunen och näringen gör allt vi kan för att nå ut och informera om dessa möjligheter. Informationen måste vara tydlig och lättillgänglig, för att möjligheterna ska utnyttjas och att vi hindrar smittspridningen så långt det går samtidigt som näringen gynnas. Som privatpersoner kan vi bidra genom att nyttja dessa möjligheter och handla lokalt.

Effekterna av Covid-19-pandemin leder till stora samhällsutmaningar även inom det sociala hållbarhetsområdet. De mest utsatta i samhället drabbas hårt. Arbetslöshet, ekonomisk utsatthet, brottslighet, psykisk ohälsa och missbruk och våld i nära relationer är sådant som ökar på grund av pandemin. Kommunen arbetar aktivt även inom detta område och kommer inom kort kommunicera kring gjorda och kommande åtgärder.

Åtgärderna, som tillsammans innebär en kostnad på elva miljoner kronor, kommer att behandlas på ett extra sammanträde med kommunstyrelsen den 10 december och i kommunfullmäktige den 14 december.

När detta är över ska Kalmar kommun ha gjort allt som stått i vår makt för att motverka pandemin och dess effekter!

Kalmar 7 december 2020

Johan Persson (S)
Dzenita Abaza (S)
Hanne Deverén (M)
Ingemar Einarsson (C)
Petra Gustafsson (SD)
Liselotte Ross (V)
Carl Henrik Sölvinger (L)
Christopher Dywik (KD)
Max Troendlé (MP)

Publicerad: 7 december 2020