Eldningsförbud från 13 maj 2022, klockan 12.00

Eldningsförbud gäller från 13 maj klockan 12.00 i hela Kalmar kommun. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen Kalmar län och ytterligare åtta kommuner i länet. Förbudet gäller tills vidare.

Lokala restriktioner förlängs

De lokala restriktionerna förlängs med fem dagar till och med den 13 december.

Folkhälsomyndigheten beslutade idag, 24 november, att förlänga de lokala, allmänna råd som gällt i Kalmar län sedan 10 november. Råden gäller nu till och med den 13 december. Beslutet har skett tillsammans med Region Kalmar läns smittskyddsläkare.

Publicerad: 24 november 2020