Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kommunfullmäktige har konstaterat klimatnödläge

skog

På Kommunfullmäktigemötet den 26 oktober besvarades ett medborgarförslag om ”vår gemensamma livsmiljö är hotad” där klimatnödläge var en punkt.

Senast uppdaterad: 3 november 2020
Publicerad: 29 oktober 2020