Kommunfullmäktige har konstaterat klimatnödläge

skog

På Kommunfullmäktigemötet den 26 oktober besvarades ett medborgarförslag om ”vår gemensamma livsmiljö är hotad” där klimatnödläge var en punkt.

Senast uppdaterad: 3 november 2020
Publicerad: 29 oktober 2020