Nytänk startar samarbete med öppen dagverksamhet

Socialnämnden och Kalmar stadsmission startar en gemensam öppen dagverksamhet för utsatta personer i Kalmar och erbjuder ett bredd utbud för att skapa social gemenskap och meningsfull sysselsättning.

Socialförvaltningen och Kalmar stadsmission har under en längre tid jobbat tillsammans för att få fram förslaget som klubbades igenom nyligen. Samarbetet är en tre-årig överenskommelse om ett partnerskap enligt formen idéburet offentligt partnerskap, IOP.

Detta är modernt sätt för kommuner att samverkan med civilsamhället. Vi vill ligga i framkant och kroka arm med samhället och skapa gemensamma samarbeten med medborgarnas intressen för ögonen, säger Camilla Freedeke, verksamhetschef socialförvaltningen.

Socialnämnden arbetar för att främja människors sociala- och ekonomiska trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhället. I och med samarbetet med stadsmissionen kan nu ett brett och omfattande stöd erbjudas till personer i långvarig arbetslöshet, beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa. Får dessa personer tillgång till en strukturerad dagverksamhet där det finns hjälp och stöd så kan det bryta utanförskap, förbättra hälsan och ge en ökad känsla av meningsfullhet, egenmakt och självständighet, och en sysselsättning som fungerar.

Samarbetet ska göra det enklare för de här personerna att få information om och lotsas till rätt ställe för att få stöd. Insatserna kommer att samordnas istället för att parterna arbetar var för sig som tidigare.
Om vi ska klara av vår välfärd med kvalitet så måste vi fortsätta att vara innovativa och dra nytta av varandra, säger Camilla Freedeke.

Den nya verksamheten ska komplettera och bredda de verksamheter som redan finns idag.

Överenskommelse IOP

Överenskommelsen gäller i tre år och är ett partnerskap enligt formen idéburet offentligt partnerskap, IOP. IOP är en samverkansmodell mellan den offentliga sektorn och idéburna sektorn. Det är som en avtalsform som ligger mellan upphandling och föreningsbidrag och som fokuserar på samverkan och transparens mellan parterna.

Publicerad: 27 oktober 2020