Kom till #svinnsikt

En tredjedel av all mat som produceras i världen slängs. Detta innebär ett stort resursslöseri och klimatpåverkan helt i onödan. Den 29 september är första internationella matsvinnsdagen, som införts av FN för att inspirera fler att ta vara på den resurs som maten är.

Publicerad: 29 september 2020