Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Våga fråga, släpp inte taget, stör döden!

Ljus

Den 10:e september uppmärksammas Suicidpreventiva dagen i hela världen. Själmord går att förhindra. Se filmerna som kan rädda liv!

How to talk about suicide

Doing something is always better than doing nothing. Ullakarin Nyberg is one of Sweden's leading researchers on suicide, suicide prevention and the consequences of a suicide for bereaved relatives as well as for society as a whole.

Suicidpreventiva dagen

Hälsning från Ullakarin Nyberg.

Publicerad: 9 september 2020