Kalmar kommun firar 70 000 invånare

Bild

Redan år 1966 passerade Kalmar med dess nuvarande gränser 50 000 invånare. År 2002 firade vi att vi passerade 60 000 invånare. Nu firar vi igen!

I dag besökte Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande nyfödda Helga. Hon representerar vår 70 000:e Kalmarbo. Helga är en av de 555 barn som hittills har fötts under året. En större symbol för hopp och framtidstro är svår att hitta.
Kalmar är en kommun där både stad och landsbygd växer. Hittills i år har vi ökat med 547 personer. På ett år har vi ökat med 983 personer.

- Det finns inget egenvärde i att växa som kommun, men ska det göras både privata och offentliga investeringar i kommunen så är befolkningstillväxt avgörande. En växande befolkning gör att fler vill och vågar investera och satsa inför framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

I Statistiska Centralbyråns (SCB) årliga medborgarundersökning ställs frågan: rekommenderar du dina vänner och bekanta att flytta till din kommun? Då svarar hela 92 procent av Kalmarborna att de skulle göra det. Det är en hög siffra och den är en mycket stor del av förklaringen till att vi i veckan nådde milstolpen om 70 000 invånare.

- Kalmar har lämnat de tuffa åren bakom sig då stora industrier lades ner och år då befolkningen minskade. Nu är det annorlunda. Kalmar kommun saknar inte utmaningar, men det finns ett slagkraftigt näringsliv som expanderar, där företag bygger och skapar nytt. Bostadsproduktionen ligger i topp i landet och Kalmar är numera en universitetsstad. I Kalmar finns alla förutsättningar för ett liv med kvalitet. I Kalmar lever vi livet! säger Johan Persson.

Publicerad: 4 september 2020