Kalmar kommuns odlingslotter ses över

Flera av de odlingslotter som Kalmar kommun hyr ut används på ett sätt som inte är tillåtet.

Hyresgästerna har informerats om detta och de som bryter mot avtalet har fram till årsskiftet på sig att återställa sina odlingslotter.

En odlingslott får bara användas för odling och hyresgästen kan ha vissa redskap och mindre bänkar på sin lott.
På flera odlingslotter finns det i dagsläget bland annat byggnader och föremål som inte är tillåtna enligt avtal.

- Det ska vara lika för alla och nu ger vi våra hyresgäster en rimlig chans att ta bort
otillåtna byggnader och föremål från platsen, säger Madeleine André, produktionschef på serviceförvaltningen.

Senast den 31 december 2020 ska odlingslotterna vara återställda.

Är de inte det kommer Kalmar kommun göra i ordning odlingslotterna och hyresgästen får stå för kostnaden och avtalet kommer att sägas upp.

Om du sköter din odlingslott enligt avtal kan du bortse från informationsbrevet.

Publicerad: 1 september 2020