Kalmar är årets miljöbästa kommun!

Bild

Kalmar kommun är vinnare i tidningen Aktuell Hållbarhets rankning ”Miljöbästa kommun” i kategorin ”mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner”. Rankningen mäter kommunernas aktivitet och ambition på bred front inom miljöområdet och är en av de mest omfattande årliga undersökningar som genomförs om kommunernas miljöarbete.

Kalmar kommun har sedan många år tillbaka drivit ett gediget miljöarbete med fokus på konkreta förändringar i kommunen och inom den egna organisationen. Ofta i samverkan med lokalsamhälle samt aktörer inom forskning och utveckling. Till exempel en tidig stimulans av biogasproduktion som gjorde att kollektivtrafiken blev fossilbränslefri redan 2017.

- Det jag är mest stolt över är vårt kustmiljöarbete för minskad övergödning. Där tar vi tillsammans med forskare fram metoder för att plocka upp näring från havet och samverkar med markägare för att stoppa näringstillförsel från land, säger Anna Thore (S), ordförande i Vatten- och miljönämnden. Sedan ser jag fram emot att få dela ut vår miljöpeng till fler ambitiösa föreningar!

Kommunens Vatten- och miljönämnd har ytterligare drivit på miljöfrågorna det senaste året och mer är på gång. Bland annat införs en miljöpeng som föreningar kan söka för miljöförbättrande åtgärder i sin närmiljö. Handlingsplanen för en fossilbränslefri kommun 2030 realiseras nu, och kommer till hösten bli mer synlig för invånarna då appen Better points som ska stimulera till hållbara resor lanseras. En handlingsplan för God vattenstatus ska ge tydlig riktning och finansiering för åtgärder som renar vattendrag och kust. Och ett arbete med miljömässigt hållbara stadsdelar är inlett.

- Något jag ser fram emot att få stödja är vårt arbete med att få in en klimatanalys vid investeringar, som fortsättning på vårt arbete med gröna lån, säger Sara Gripstrand, strateg för ekologisk hållbarhet. Och sedan är jag väldigt glad för att vi 2020 och tre år framåt tar ett ordentligt grepp om biologisk mångfald. Vi ska bli ännu bättre på vård av våra värdefulla ek- och sandmiljöer. Insekter och pollinerade ska trivas i Kalmar!

Ingemar Einarsson (C) kommunalråd ser fram emot ytterligare samarbete kring biogas.

- Vi driver just nu ett arbete för att få till biogasproduktion i den södra kommundelen. Här har vi en outnyttjad resurs som kan ge ordentlig klimatnytta. Kan vi ta vara på den stora mängd energi som finns bunden i gödsel blir det win-win för både lantbrukarna och för miljön.

Om rankningen Miljöbästa kommun

Rankningen består av en nyligen genomförd enkät, där 87 procent av kommunerna har svarat, samt på aktuell data från elva andra källor, bland andra statistik från Naturvårdsverket, Vattenmyndigheten, SCB, Kolada och SKR. Sedan 2019 är det möjligt att vinna rankningen i de tre olika SKR-kategorierna: storstäder och storstadsnära kommuner (46 kommuner), större städer och kommuner nära större stad (108 kommuner) samt mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (136 kommuner).

Senast uppdaterad: 12 juni 2020
Publicerad: 13 maj 2020