Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Ny webbplats - Kalmar Vatten AB

Bild

kalmarvatten.se – är densamma men utseende och upplägg ändras då Kalmar Vatten AB nu är en del av Kalmar.se, Kalmar kommuns webbplats.

Publicerad: 3 februari 2020