Dags för årets trygghetsmätning i Kalmar kommun

Pappa med barn går genom en park

Nu är det dags för Kalmar kommun att tillsammans med Polismyndigheten genomföra den årliga trygghetsmätningen.

Totalt får 4 200 medborgare i åldern 16–85 år i Kalmar kommun därmed möjlighet att svara på hur de ser på tryggheten i sitt bostadsområde.

- Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, som är ansvarig för trygghetsmätningarna hos Polismyndigheten.

För att få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde om kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Enkäten skickas hem i brevlådan.

Hjälp oss att förbättra arbetet i vår strävan att vara Sveriges tryggaste residenskommun genom att svara på enkäten!

Senast uppdaterad: 22 augusti 2019
Publicerad: 21 augusti 2019