Eldningsförbudet hävs

Bild

Från och med idag 6/5 kl. 12 hävs eldningsförbudet i Kalmar kommun. I helgen kom det in kallare väder med regn, vilket gör att vi kan häva eldningsförbudet. Men tänk på att det fortfarande är torrt i skog och mark, så var försiktig vid all hantering av eld, även vid grillning.

Kalmar kommun beslutar med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor att häva eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Samråd har skett med Länsstyrelsen i Kalmar län och övriga kommuner i Kalmar län.

Upphävandet innebär att aktiviteter som eldning, grillning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar etc.) är tillåtna.

Föreskriften om eldningsförbud baseras på bedömning av brandrisken, som görs för hela Kalmar län av räddningstjänsterna tillsammans med Länsstyrelsen. Analys görs i huvudsak utifrån prognosunderlag från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI). Med anledning av det kallare väder med regn som under helgen passerat Kalmar, så är det inte längre motiverat att ha kvar ett fortsatt eldningsförbud i kommunen. Fortsatta bedömningar och analyser av brandrisken görs av räddningschef i beredskap.

Trots att föreskrift om eldningsförbud upphör att gälla är det fortsatt torrt i skog och mark. Försiktighet bör vidtas vid all hantering av eld, även grillning.

Publicerad: 6 maj 2019