KIFAB avbryter upphandlingen ”Ombyggnation av Kv Telemarken”

Kalmar kommun har beslutat att etablera en ny högstadieskola, Tallhagsskolan, utöka Lindöskolan, bygga ny särskola och träningsskola - Gröndalsskolan, samt bygga en ny förskola, förskolan Tallen, på kvarteret Telemarken.

Sedan några veckor pågår två ombyggnationer bland annat av byggnaden som ska bli förskolan Tallen. Ingen av dessa ombyggnationer berörs av beslutet att avbryta upphandlingen.

Upphandlingen avbryts

I förra veckan var sista dag för att lämna anbud på den andra etappen på ombyggnaden av kv Telemarken. Den etappen omfattar:

  • Lindöskolans mellanstadium
  • Gröndalsskolan (grundsärskola och träningsskola)
  • Tallhagsskolan (högstadiet)
  • Kontor för utbildningsförvaltningens förvaltningskontor, samt elevhälsa

Då endast ett anbud erhållits som dessutom är betydligt högre än förväntat väljer KIFAB att avbryta upphandlingen på grund av bristande konkurrens. KIFABs bedömning är att det rådande konjunkturläget i kombination med en tuff tidplan är sannolika orsaker till den uteblivna konkurrenssituationen. Då en avmattning av byggkonjunkturen kan skönjas i ett längre perspektiv räknar KIFAB med ett klart rimligare utfall om en ny upphandling görs med en mer generös tidplan för genomförandet.

Vad händer nu?

KIFAB kommer att arbeta om upphandlingsunderlaget, så att det delas in i tre delar, med olika färdigställandedatum:

Delar av Gröndalsskolan (träningsskolan), med matsal, kommer att prioriteras och ha samma färdigställandedatum som förut, vilket möjliggör skolstart ht20.

Den andra delen av Gröndalsskolan (Grundsärskolan), Lindöskolans mellanstadium och Tallhagsskolan får en längre genomförandetid med färdigställandedatum ett år senare, vilket ger skolstart ht21.

Den tredje delen omfattar kontor för utbildningsförvaltningens förvaltningskontor och elevhälsa, får ytterligare senare färdigställandedatum, det vill säga början av 2022.

Konsekvenser för elever 

  • För elever på Oxhagsskolan innebär den avbrutna upphandlingen ingen förändring. Elever och personal flyttar enligt ursprunglig plan.
  • För elever på Särskolan på Tullbroskolan innebär det att verksamheten kommer att bedrivas ytterligare ett år på Tullbroskolan. Rektor gör bedömning att verksamheten får plats och kan bedrivas som nu.
  • För elever på Kalmarsundsskolan innebär det att högstadiet kommer att bedrivas ytterligare ett år på Kalmarsundsskolan. Här gör rektor bedömningen att verksamheten får plats ytterligare ett år i befintliga lokaler.
  • För elever på Lindöskolan innebär det att mellanstadiet kommer att bedrivas ytterligare ett år på Lindöskolan. Här gör rektor bedömningen att eleverna inte kommer att få plats i befintliga lokaler. Det innebär att skolan kommer att ta vissa delar av förskolan Lindös lokaler på skolgården i anspråk, motsvarande ett till två klassrum. Förskolechefen bedömer att utökningen av förskolelokaler i upptagningsområdet möjliggör den lösningen.
  • För elever på Vasaskolan innebär det att högstadiet kommer att bedrivas ytterligare ett år på Vasaskolan. Här gör rektor bedömningen att verksamheten kan få plats ytterligare ett år i befintliga lokaler.
Senast uppdaterad: 26 mars 2019
Publicerad: 21 mars 2019