Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Underhållsarbete på Ölandsbron från 18 mars till 17 juni 2019

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från 18 mars till 17 juni 2019. Arbetet innebär att vi förbättrar brons kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning.

Publicerad: 25 februari 2019