Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Underhållsarbete på Ölandsbron från 18 mars till 17 juni 2019

Trafikverket kommer att utföra underhållsarbete på Ölandsbron från 18 mars till 17 juni 2019. Arbetet innebär att vi förbättrar brons kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning.

Publicerad: 25 februari 2019