Gdansk borgmästare död - Kalmar flaggar på halv stång

Kalmar kommun har idag nåtts av det tragiska beskedet att borgmästaren Pawel Adamowicz i vår polska vänort Gdansk har avlidit av de skador som tillfogades honom vid ett knivattentat i samband med ett offentligt framträdande i söndags.

– Jag är djupt tagen av beskedet som nu kommit från Gdansk. Borgmästare Adamoviczs och jag har träffats många gånger, både i Kalmar och Gdansk. Vi hade kontakt med varandra för bara några veckor sedan. Jag vill framföra mina kondoleanser till hans hustru och barnen och min hälsning till invånarna i Gdansk som mist en mycket uppskattad borgmästare, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson.

Kalmar och Gdansk har varit vänorter sedan 1968 och har haft ett aktivt utbyte under dessa år inte minst genom årligt luciafirande i Gdansk.

Med anledning av det inträffade kommer Kalmar kommun att under tisdagen flagga på halv stång.

Publicerad: 14 januari 2019