Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kalmar är utsedd till Årets förebyggande kommun 2018

Kjell Lindberg, tidigare ANDT samordnare, Cecilia Frid socialchef och Roger Holmberg socialnämndens ordförande

Roger Holmberg socialnämndens ordförande, Cecilia Frid socialchef och Kjell Lindberg, fd ANDT samordnare

Priset delas ut av av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) och togs emot inför 900 personer under konferensen Drogfokus i Uppsala av Kjell Lindberg, tidigare ANDT samordnare, Cecilia Frid socialchef och Roger Holmberg socialnämndens ordförande.

– Jag har jobbat med de här frågorna i många år. Det är alltid kul när arbetet i Kalmar kommun blir uppskattat i landet. Att få det här priset gör mig stolt och glad och det sporrar de som ska fortsätta arbetet i Kalmar kommun. Det här visar också att vi har ett gott samarbete och väl fungerande nätverk.
Kjell Lindberg, fd ANDT samordnare i Kalmar kommun.

– Det känns jättekul och hedrande att Kalmar kommun får detta pris. Det är ett kvitto på att vi är framgångsrika och att vårt förebyggande arbete leder till resultat. Ledstjärnan och den viktigaste framgångsfaktorn i detta arbete är att vi arbetar tillsammans, flera aktörer. Det är genom samarbete och gemensamma mål som vi får en genomgripande effekt i det förebyggande arbetet.
Cecilia Frid, socialchef Kalmar kommun.

– Politiskt är vi överens mellan partierna och kommunledning och politikerna i nämnderna i Kalmar om att drogförebyggande arbete är viktigt. Det ska kommunen jobba med och när vi har hängivna tjänstepersoner från samordnare, skolpersonal, socialsekreterare, fritidsledare med flera som brinner för dessa frågor blir det bra. När dessutom föreningar och näringslivet ställer upp helhjärtat blir det bra. Vi drar åt samma håll. Tack till alla för en god insats. Nu måste vi fortsätta jobba på detta sätt för det kommer alltid nya generationer som vi måste vinna i kampen mot droger.
Roger Holmberg socialnämndens ordförande

Motivering till priset

Priset ”Årets förebyggande kommun” tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskild vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete. Årets kommun har:

  • En genomarbetad policy/struktur på central nivå där fackförvaltningarna själva får ta fram aktiviteter för att stödja genomförandet av målen i kommunen.
  • En tjänsteperson som har varit en driven samordnare och har haft 100 % tjänst att samordna ANDT-frågorna.
  • En god tillsyn och samverkan när det gäller ANDT i kommunen.
  • En god samverkan internt i kommunen men även i den ideella sektorn liksom på den regionala nivån.
  • Kommunen har beprövade arbetssätt i sin verktygslåda till sitt förfogande och arbetar ständigt för att utveckla arbetet.

Om priset Årets förebyggande kommun

Vandringspriset delas ut varje år och går till en kommun som på ett föredömligt och framgångsrikt sätt tagit initiativ till, inspirerat, implementerat, drivit eller förvaltat ett ANDT-förebyggande arbete lokalt.

CAN väljer ut tre kommuner utifrån ett Preventionsindex. Juryn utser därefter den vinnande kommunen bland dessa tre utvalda kommuner. Priset - förutom äran – är ett vandringspris i form av ett konstverk skapade av konstnären Nina Svensson, baserad i Stockholm.

Juryn består av representanter från CAN, IQ, Länsstyrelsen i Uppsala, Norrtälje kommun och SLAN (Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor). Organisationer/personer som finns representerade i juryn kan ej nomineras för pris. Juryn förbehåller sig rätten att inte dela ut pris i en kategori om de nominerade bidragen är för få eller inte uppfyller kvalitetskraven. Juryns beslut kan ej överklagas.

Publicerad: 17 oktober 2018