Såhär arbetar Kalmar med torkan och brandrisken

Det brinner på flera håll i Sverige och riskerna för nya bränder är mycket höga. Just den här veckan är Kalmar län ett av länen i Sverige med högst brandrisk. Vi har dessutom en klass två-varning rörande extremt höga temperaturer i veckan, med dagstemperaturer runt 30 grader.
– Det är ett extremt läge just nu, det är väldigt torrt i marken och en eventuell brand kan sprida sig åt alla håll, säger Karl-Johan Daleén, räddningschef på Kalmar brandkår.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har lagt stort fokus på södra Sverige den här veckan, då man bedömer att riskerna här är mycket höga. Många räddningstjänster i södra Sverige har skickat upp resurser för att hjälpa till vid de stora skogsbränderna i Dalarna och de norra delarna av Sverige, vilket betyder att det är än viktigare med god beredskap vid eventuell brand i våra delar av landet.

– Vi fortsätter att stötta med resurser norrut i de värst brandutsatta områdena. Vi har en plan för de kommande tre veckorna till att börja med, säger Karl-Johan Daleén, räddningschef på Kalmar brandkår.

Utöver MSB:s insatser har Kalmar kommun hög beredskap för en eventuell brand i Kalmar län:

  • Serviceförvaltningen har en stor mängd fordon, vattentankar och personal redo för att stötta brandkåren vid behov.
  • Räddningstjänsten har flyttat material från lagerhållning till Kalmar brandkårs lokaler på Scheelegatan, för att kunna komma iväg snabbare om en större brand uppstår.
  • Personella resurser i händelse av en kris kartläggs just nu av kommunens säkerhetssamordnare. Det gäller både för krisstab och för fältarbete.
  • Utöver de personer som redan finns tillgängliga för brandkåren inventeras om det finns fler personer med utbildning inom brand i närheten av Kalmar, besökare eller invånare.
  • Eldningsförbudet är skärpt sedan igår, den 23 juli klockan 12.00. Nu tillåts ingen eldning utomhus, även grillning på den egna tomten är förbjuden.
  • Telefonkonferenser mellan samtliga räddningstjänster i länet hålls dagligen.
  • Kommunens Trygghets- och larmcentral svarar på frågor från invånare och besökare som har frågor som rör exempelvis eldningsförbud.
  • Politiken uppdateras kontinuerligt med information om läget.

All hjälp som går att få är viktig

Om en större brand skulle uppstå är det viktigt att all kompetens och alla resurser som finns tas tillvara.

– Samarbete är A och O i sådana här lägen. Det är mycket glädjande att se att det funkar så bra i Kalmar län, att vi ställer upp för varandra. Om det uppstår en stor brand i länet är vårt samarbete helt avgörande, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Igår eftermiddags skickades en förfrågan ut på Kalmar.se och på Facebook, för att undersöka om det finns personer i närheten av Kalmar som har någon form av utbildning inom brand och kan tänka sig att hjälpa till. Förhoppningen var att utöka antalet personer som kan kallas in om behov uppstår.

– På bara några timmar har vi fått in anmälningar av 15 personer som kan hjälpa till vid behov, det är ovärderligt och väldigt glädjande att se ett sådant engagemang, säger Karl-Johan Daleén, räddningschef på Kalmar brandkår.

Vattenläget i Kalmar

Trots hettan och torkan ser grundvattennivåerna fortfarande bättre ut än vid samma tidpunkt i fjol. Det är därför inte aktuellt för Kalmar vatten att ta beslut om bevattningsförbud. Precis som under resten av sommaren uppmanas dock invånare till att vara vattensmarta. På Kalmar vattens webbplats finns uppdaterad information om läget och dessutom tips på hur varje enskild person kan hjälpa till att spara vatten.

Även när det gäller dricksvattensituationen hjälps kommunerna i länet åt.

– Vi har alla intressen i den gröna näringen i länet, därför måste vi alla också hjälpas åt att säkerställa tillgången till vatten i alla länets kommuner. Kalmar gör vad vi kan och bidrar dagligen med vattenleveranser till Öland, säger Johan Persson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Publicerad: 24 juli 2018