Har du utbildning inom brand?

Just nu råder en extrem torka och brandrisk i vårt län. Vi jobbar för fullt med att möta de utmaningar som kommer med torka och hetta, och förbereder oss för att på bästa sätt kunna hantera en eventuell brand eller annan kris.

Publicerad: 23 juli 2018