JavaScript inaktiverat

Många funktioner på webbplatsen kräver att man har JavaScript aktiverat. Vi kan inte ansvara för användarupplevelsen.

Trygghetsvandring på Kvarnholmen

Måndagen den 19 februari, 2018 klockan 17.30–20.00 arrangerar Kalmars brottsförebyggande råd en kvällsvandring på temat trygghet i Kalmar Centrum.

Vi samlas utanför Rådhuset, Stortorget klockan 17.30.
Trygghetsvandringen inleds med en kort information om kvällens vandring. Tillsammans genomförs sedan vandringen enligt en utvald rutt på Kvarnholmen där synpunkter antecknas. Efter avslutad vandring går gruppen igenom anteckningarna och eventuella frågetecken rätas ut. Vandringen avslutas med gemensam fika och utvärdering. 

Syftet med vandringen är att se hur Kvarnholmen upplevs kvällstid av de som bor och verkar i området. Fokusområden är framkomlighet, belysning, växtlighet och åtgärder som försvårar cykelstölder. 

Under kvällen kommer polisen, polisens volontärer, ordningsvakter, nattvandrare och representanter för kommunens verksamheter att medverka.

Anmälan

Anmäl dig till vandringen via epost: ann-sofie.lagercrantz@kalmar.se 
Vi bjuder på fika, så glöm inte att meddela eventuella allergier.

Att titta på i hela området 

 • Var behöver grönskan gallras för att sikten ska bli bättre?
 • Var behövs mer grönska för att öka trivseln?
 • Hur upplevs trafiksituationen?
 • Var behöver belysningen förbättras/förändras?
 • Var behöver markbeläggningar, trappor, räcken lagas eller förbättras?
 • Kan människor med barnvagn/ rullstol/rullator ta sig fram?
 • Behövs fler parkbänkar, papperskorgar?
 • Var finns skadegörelse/klotter?
 • Är det lätt att hitta?
 • Vad är vackra, trygga och attraktiva områden?
 • Vilka områden bör prioriteras för att förbättra tryggheten och säkerheten?

Trygghetsvandring är en metod för att skapa en bra och trygg
närmiljö. De som har störst kunskap om sin närmiljö – vad som upplevs som
attraktivt, tryggt, mindre tryggt och osäkert är de som vistas i och verkar i
området. Den kunskapen är viktig för att kunna identifiera förbättringsområden,
och hitta lämpliga insatser.

Publicerad: 12 februari 2018