Kalmar första kommun med ISO-certifiering

Som enda kommun i Sverige är nu Kalmar certifierade enligt ISO 9001:2015 och 14001:2015. – Jätteroligt! Trots vår stora organisation är vi tidigt ute. Många av landets certifierade företag och organisationer har ännu inte ”rott i land” att uppgradera till de nya standarderna, berättar kommunens kvalitets- och miljösamordnare Cecilia Ahlgren.

Den nya certifieringen bygger på de krav som tidigare funnits. Fokus har dock flyttats till att se över risker och möjligheter samt arbetet med processer.
– Vi tittar på livscykelperspektivet i våra verksamheter inklusive våra intressenters. Det viktiga är hur vi arbetar med processer och hur vi mäter dessa, förklarar Cecilia Ahlgren.

Nyttan av att jobba med ett kommunövergripande verksamhetsledningssystem ser man inom många områden, menar Cecilia Ahlgren, och certifieringen är ett kvitto på detta.
– Kalmar kommun har goda resultat i flera mätningar som pekar på nöjda medborgare och företag. Certifieringsarbetet bidrar till vårt mål om en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet samt är ett utmärkt verktyg i vårt målarbete, tillägger kommundirektör Annette Andersson.

För mer information kontakta:

Cecilia Ahlgren, Kvalitets- och Miljösamordnare, 0480-45 00 65

Senast uppdaterad: 8 november 2019
Publicerad: 5 februari 2018