Klimatfrukost för näringslivet med tema byggnation

25
jun
07:45 – 09:10

”Så bygger vi klimatsmart och cirkulärt”

7.45– 8.00 Mingel och frukost

8.00– 8.05 Välkomna!
Tommy Lindström, Energikontor Syd

8.05– 8.15 Kalmar kommuns "Färdplan för hållbar byggnation"
Gunilla Svensson fastighetschef Kalmar kommun
Fastighetskontoret ger en inblick i arbetet med att ta fram en färdplan som stödjer ökade krav för den egna verksamheten som fastighetsägare och förvaltare.

8.15– 8.30 Hållbart byggande enligt en byggentreprenör
Emma Evertsson hållbarhetschef Skanska Sydost
Vad händer inom Skanska som stödjer byggsektorns krav att minska sina utsläpp av växthusgaser?

8.30– 8.45 Nya produkter i byggsektorn med lägre klimatbelastning
Johan Persson, projektledare Kalmar kommun.
Nya och gamla material hittar nya användningsområden för byggnation. Lyssna till hur aktör utvecklar sedimentplattor till en användbar byggprodukt.

8.45– 9.00 Regionernas nya hållbarhetskrav vid renovering och nybyggnad
Joakim Thunborg, hållbarhetsstrateg fastigheter, Region Kalmar län
Via ett regiongemensamt samarbete (PTS) har det tagits fram frivilliga gemensamma hållbarhetskrav för alla regioner. Ni får en snabb överflygning av kraven samt varför vi har utformat dem som vi gjort och hur de tagits emot hittills.

9.00– 9.05 Renovering hemma, fem heta klimattips!

9.00– 9.10 Lokala klimatkontrakt

9.10– 9.30 Eftermingel

Mer information

Tid:

25 juni 7.45-9.00

Plats:

Kalmar Slott