Kvinnogrupp om kvinnors liv, situation och hälsa

Tecknad kvinna med brunt hår
11
jan
14:00 – 16:00 11 januari – 8 mars

Är du kvinna och vill dela med dig av, samt öka din egen kunskap om olika teman som rör kvinnors liv, situation och hälsa? Varmt välkommen till träffarna på mötesplats Norrliden!

Du är välkommen att komma vid alla tillfällen, eller till de tema som lockar dig lite extra.

Tabell: Teman och tider för träffarna

Tema

Innehåll

Person/företag/myndighet/

organisation som besöker oss

Datum

Ungdomars fritid

Vi får träffa personal från fritidsgården som berättar om dem och ungdomarnas möjligheter i deras verksamhet.

Personal från fritidsgården Nova.

11/1 - 2023

Skolan

Om skolans förväntningar på föräldrar och hur skolan arbetar. Vi pratar om rättigheter, skyldigheter och svårigheter. Om hur föräldrar och skola kan arbeta tillsammans.


Andreas Hjortenkrans som arbetat som rektor i många år.

18/1 - 2023

Kvinnor i utsatthet

Vi får höra om det viktiga arbetet som Kvinnojouren gör för utsatta kvinnor


Kvinnorjouren.

25/1 - 2023

Jobb och sysselsättning

Att ha en sysselsättning är viktigt för ekonomi, hälsa och familjesituationen. Vi pratar om möjligheter, svårigheter och utmaningar. Vi lär oss mer om utbildningar, arbetsmarknad och pratar om att söka jobb.


Arbetsmarknadsenheten och kunskapsnavet.

2/2 - 2023

Kvinnohälsa

Vi behöver ta hand om våra kroppar. De ska orka ett helt liv. Vi pratar om kost, hälsa, motion och kvinnokroppen.


Hälsokoordinatorer från familjecentralen.

8/2 - 2023

Polisen

Polisen är en viktig del av vårt samhälle. De arbetar både förebyggande och åtgärdande. De är till för att upprätthålla ett tryggt samhälle där du inte ska behöva utsättas för brott. Polisen berättar om sitt viktiga arbete.


Områdespolisen.

15/2 - 2023

Meningsfull fritid

Och Brottsoffer-jouren

Denna gången har vi två teman:


- Hur ser kultur och fritid ut i Kalmar?

Vi får veta mer om alla möjligheter som finns för våra barn och ungdomar i Kalmar. Vad är en förening och varför är det så bra att ha en meningsfull fritid?


- Vad innebär Brottsofferjourens arbete?

Brottsofferjouren om deras arbete, vilka de kommer i kontakt med och vilket stöd de erbjuder.
Kultur-och fritidsförvaltningen.

22/2 - 2023

Socialtjänsten

Vi pratar om socialtjänstens viktiga arbete för att stötta föräldrar, hjälpa vuxna och ge förutsättningar för att alla barns ska växa upp i en trygg miljö.


Råd och stöd och mottagningsenheten vuxen från socialtjänsten.


1/3 - 2023

Internationella kvinnodagen och familjerelationer

Kort sammanfattning om föräldrastöd som vi erbjuder och varför det är så viktigt. Våra utmaningar som föräldrar. Grunden i föräldrastödsprogram ABC och COPE. Vi avslutar träffarna om kvinnohälsa med att fira internationella kvinnodagen!!


Personal från mötesplatserna.

8/3 - 2023

 

Mer information

Tid:

Klockan 14.00-16.00
Onsdagar från 11 januari 2023 till
8 mars 2023

Plats:

Mötesplats Norrliden

Anmälan:

Behövs inte

Arrangör:

Mötesplatserna i Berga, Norrliden och Oxhagen