Stora regnmängder och översvämningsrisk

Det har kommit stora mängder regn i Kalmar kommun senaste dygnet och det kommer fortsätta regna under helgen. När det kommer så stora vattenmängder är risken för översvämningar stor. Källare på flera håll har tagit in vatten och lågt liggande vägar kan vara översvämmade.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för din fastighet vid översvämning. Blir det översvämning på flera ställen samtidigt prioriterar Kalmar kommuns räddningstjänst och Kalmar Vatten samhällsviktig verksamhet och kan inte hjälpa privata fastighetsägare och privatpersoner med sådant som att pumpa vatten ur källare. Räddningstjänsten har inga pumpar eller sandsäckar att låna ut.

För att minska risken för och konsekvensen av översvämning på din fastighet rekommenderar vi att du följer flödesläget i vattendrag på smhi.se och lokalt. Om din fastighet är i riskzonen finns det åtgärder du kan vidta:

  • Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.
  • Överväg att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.
  • Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.
  • Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet. En filt eller handduk kan också hjälpa till att sluta tätt, lägg sen även ett tungt föremål över.

För att minska risker och konsekvenser bör du även

  • följa väderprognoser och nyheter och anpassa dina aktiviteter efter rådande läge
  • vara försiktig i trafiken och var beredd på att lågt liggande vägar kan vara översvämmade. Ta det lugnt och kör inte på en översvämmad väg om du inte är säker på vattendjupet.

Det gäller såklart alla – inte bara fastighetsägare. Var rädd om dig.

Kalmar Vatten har mer informationlänk till annan webbplats

I akutsituationer: Ring 112

Har du fler frågor finns det nationella krisnumret 113 13

Kalmar kommuns trygghets- och larmcentral 0480-45 95 95