Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyhetsarkiv
  3. Nyhetsarkiv 2015
  4. Nya möjligheter vid universitetets flytt och dags för ny simhall

Huvudnavigering:

Nya möjligheter vid universitetets flytt och dags för ny simhall

Publicerad: 15 december 2015

I samband med Linnéuniversitetets flytt skapas nya möjligheter för kommunen. Idag hyr universitetet 28 000 kvm av KIFAB, ytor som nu blir tillgängliga för annan verksamhet. Bland annat kan nya skolor startas och delar av det planerade Kulturcentrum kan få nya lokaler.

Nyproduktion av de friställda kvadratmetrarna motsvarar ett värde i storleksordningen 900 – 1 000 mnkr, och i samband med de kostnaderna minskas den befintliga investeringsbudgeten för de kommande tre åren.

I Kalmar finns ett stort behov av en ny simhallsanlägning, det var också det som var högst på önskelistan när  kultur- och fritidsförvaltningen presenterade sin prioriteringsordning för upprustning av kommunens fritidsanläggningar. 

De två slutgiltiga förslagen till plats för ny simhallsanläggning är Snurrom och Tallhagen. Nu ska kommunen genomföra medborgardialog kring de två platserna för att höra invånarnas åsikter och komma vidare i utredningen.

Till höger finns mer information kring Linnéuniversitetets flytt och den nya simhallsanläggningen.

Sidan uppdaterad 2015-12-15

Henrik Nilsson

Kommunikationschef
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 18
Tel: 0480 - 45 00 58
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.