Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Flytta hit
  3. Etablera och driva företag

Etablera och driva företag

Många har fått upp ögonen för Kalmar - en av ostkustens pärlor. I kommunen finns nu drygt 6 100 företag. Handel, tillverknings- och tjänstesektorn är starka ben. Även de gröna näringarna har stor betydelse i Kalmarsundsregionen. Stark framtidstro, ett växande Linnéuniversitet och affärsdrivande nätverk driver utvecklingen framåt.

Linnéuniversitetet - där allt är möjligt

Stor potential i Kalmarsundsregionen

Många har fått upp ögonen för Kalmar och dess potential. Flera företag har under senare år valt att etablera sig i Kalmar. Här finns ett dynamiskt näringsliv med starka ben inom handel, tillverknings- och tjänstesektorn. Även de gröna näringarna har stor betydelse i Kalmarsundsregionen.

Drygt 6 100 företag, eller drygt 6 800 arbetsställen finns här enligt UC. Flertalet är små och medelstora företag men här finns också större bolag med huvudkontor i Kalmar, såsom till exempel Electra Sweden AB, KLS Ugglarps, Norden Machinery och Trelleborg Automotive Kalmar AB.

Familjen Kamprads stiftelse

"Århundradets viktigaste donation" . Så säger kommunstyrelsens ordförande i Kalmar, Johan Persson (S), med anledning av familjen Kamprads initiativ till den nya Småländska stiftelsen som ska ge stöd till utveckling och forskning på Linnéuniversitetet. - Stiftelsen kommer sätta avtryck i hela Linnéregionen under mycket lång tid framåt.

Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas.

Samarbete och nätverk ger mervärden

Här finns  flera företagarföreningar som hjälper och stöttar företagen och samtidigt fungerar som sociala nätverk.

Här finns en utpräglad samverkan mellan olika handelsområden om att gemensamt dra så många besökare som möjligt till Kalmar och staden är nu en handelsstad som har  "julhandel" även sommartid! Det började med etableringen av Ikea 2006, i det handelsområde som idag benämns Hansa City.

Utöver handel är Kalmars näringsliv också starkt inom tillverkning- och tjänstesektorn.

Även den gröna näringen har stor betydelse för Kalmar kommun och Kalmarsundsregionen.

Grön näring

Kalmar län är ett expansivt område för de gröna näringarna. Samarbetet mellan företagen, goda förutsättningar för livsmedelsproduktion och drivna lantbrukare som vågar satsa gör Kalmarsundsregionen unik.

Starkt e-handelskluster

I Kalmar finns ett starkt e-handelskluster, Digital Business, med flera kända medlemmar såsom Patroner.se, Design Online, Bygghemma med flera.

IT-kluster

I regionen finns nu också ett nytt och välkommet IT-kluster, Information Engineering Center (IEC) , som arbetar tillsammans med frågor som rör utbildning, forskning & utveckling och kunskapsutbyte inom fältet Information Engineering.

Miljöteknik och hållbarhet

Inom nätverket Sustainable Sweden Southeast AB, som är ett affärsdrivande nätverk i sydöstra Sverige, återfinns en rad intressanta företag  inom energi- och miljöteknikområdet. Företag som producerar utrustning och tekniska lösningar av hög kvalitet som har stor betydelse för ett hållbart samhälle.

Utveckling nära Linnéuniversitetet

Miljöteknik och hållbarhet har även en framskjuten position på Linnéuniversitetet. 1 januari 2010 gick Växjö Universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och utvecklingspotential för utbildning och forskning. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och konkurrenskraftig kompetens. Universitetet har en framträdande roll i samverkan med det omgivande samhället.

Ytterligare ett intressant nätverk är Kalmar Science Park. Nätverket omfattar idag ett femtiotal företag och organisationer. Spännvidden är stor. I Kalmar Science Park ingår både nystartade och etablerade företag inom en rad branscher. Gemensamt för företagen är att de vill utvecklas nära universitetet och att de vill ingå i ett nätverk där de kan utbyta idéer, kunskap, erfarenheter och tjänster. Tillsammans skapar de nya affärsmöjligheter.

Sidan uppdaterad 2017-01-17

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Välkommen till studentstaden Kalmar
  • Aktuellt från oss i Kalmarsundsregionen
  • kalmar.com - Evenemang i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.