Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Självservice

E-tjänster

Vi strävar efter att kunna erbjuda kommuninvånarna en hög servicenivå via Internet. Här finns genvägar till de kommunala tjänster och den service som du i dagsläget kan nå via hemsidan. Har du idéer om hur vi kan utöka våra digitala samhällstjänster via Internet tar vi gärna del av dina synpunkter. 

 • Barnomsorg

  Här kan du anmäla ditt behov av barnomsorg till Kalmar kommuns förskolor, fritidshem eller pedagogisk omsorg (familjedaghem). Du som redan har plats i kommunens barnomsorg kan logga in med e-legitimation för att ändra dina kontaktuppgifter, schema eller inkomst. Du kan också säga upp platsen.

 • Betygskopior/betygsavskrift - beställning

  Du som inte kan hitta ditt betyg från grundskolan, gymnasieskolan eller komvux kan beställa en kopia från kommunarkivet. Tänk på att ditt originalbetyg är en värdehandling som ska aktas och bevaras för framtida bruk. Vi kan kopiera ditt betyg eller göra en avskrift, men ett original går aldrig att återskapa

 • Blanketter

  I vårt blankettarkiv hittar du blanketter för olika områden. Just nu håller vi på att tillgänglighetsanpassa våra blanketter, så arkivet kommer att fyllas på allt eftersom de blir färdiga.

 • Boendeparkeringstillstånd ansökan

  Boendeparkeringstillstånd kan ansökas om man är folkbokförd på bostadsadress på Kvarnholmen, har körkort och står som registrerad bilägare i Vägtrafikregistret. Man kan även få boendeparkeringstillstånd om man har tjänstebil och har rätt att använda bilen för privat bruk eller om man leasar en bil.

 • Boka fritidslokaler

  Iffehallen, Kalmar sporthall, Lindsdal, Nova, Barkestorp, Hagby, Påryd, Spelefanten, Frivolten Södermöreskolan, Stagneliusskolan, Funkaboskolan Fredriksskans, Södra utmarken, Gröndals IP, Skyttis IP, Bergavik  

 • Bygglov ansökan

  Du kan även använda kommunens e-tjänst Söka bygglov via denna länk. Tjänsten hjälper dig att ansöka om bygglov och du får reda på vilka handlingar som behövs för att vi skall kunna handlägga ditt ärende så snabbt och korrekt som möjligt. För att söka bygglov eller följa dina ärenden använder du dig av den gröna rutan i högra hörnet.

 • Båtplats/uppläggnigsplats - ansökan och uppsägning

  Här ansöker du om båtplats/uppläggningsplats. Det går även bra att säga upp sin båtplats/uppläggningsplats via samma formulär

 • Diariet på Internet

  Ordet diarium betyder dagbok, och diarieföring innebär att man för dagbok över vilka handlingar en kommun tar emot eller upprättar. Alla kommuner är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos kommunen. Det vanligaste sättet att registrera allmänna handlingar är genom diarieföring. Handlingarna kan vara offentliga eller hemliga. Handlingarna registreras i kronologisk...

 • Felanmälan gatuskötsel, kommunlala fastigheter och dylikt

  Gatu- och parkförvaltningen, fastighets- och inköpskontoret

 • Felanmälan KIFAB i Kalmar AB

  Vid akuta problem ring 0480-45 14 00. Vid akuta fel efter kontorstid ring 070–305 13 66.  

 • Felanmälan Vatten och Avlopp

  Kalmar Vatten AB Vid vattenläckor och akuta problem ring vår kundservice, tfn. 0480-45 12 10. Vid akuta fel efter kontorstid ring VA-jour, tfn. 0470-467 01. Uppgifter om aktuella driftstörningar finns på Kalmar Vattens sida om driftstörningar.

 • Intagning till gymnasiet

  Kalmarsunds Gymnasieförbund Här kan du bland annat ansöka om gymnasieplats och följa dina studier om du går på någon av Kalmarsunds Gymnasieförbunds skolor.   

 • Kö odlingslott

  Här får du information om våra odlingslotter och kan även ställa dig i kö till dessa.

 • Lediga jobb

  Kalmar kommun är kommunens största arbetsgivare. En arbetsgivare som erbjuder en mångfald av yrkesområden och en mängd viktiga jobb. Jobb som går ut på att ta hand om Sveriges vackraste stad och de som bor i den.

 • Lediga lokaler

  Här hittar du KIFAB:s utbud av lediga lokaler.

 • Mina Sidor Ekonomiskt bistånd

  Här kan du följa ditt ärende från ansökan till utbetalning. Behörighet till Mina Sidor Ekonomiskt bistånd får du av din socialsekreterare.

 • Privat brygga - anmälningsformulär

  I detta formulär ber vi dig som äger,ansvarar eller nyttjar en brygga på kommunal mark och som har fått en skylt uppsatt att anmäla detta och lämna den information som vi efterfrågar.

 • Registrering av livsmedelsverksamhet

  Registrera din livsmedelsverksamhet direkt på denna sida.

 • Skadeanmälan

  Om du har råkat ut för en skada på kommunal mark kan du i vissa fall ha rätt till skadestånd från kommunen. En förutsättning är att Kalmar kommun eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

 • Skriftlig redogörelse systematiskt brandskyddsarbete

  Här kan du i ett webbformulär lämna in din skriftliga redogörelse gällande ditt systematiska brandskyddsarbete.

 • Utdrag ur baskartan

  Du kan köpa ett utdrag ur baskartan via kommunens e-tjänst för kartutdrag. Baskartan brukar användas när det gäller mindre tillbyggnader, komplementbyggnader, byggnation på okomplicerade platser. På den här kartan finns inga höjdkurvor inmätta.

 • Vattenavläsning

  Läs av din vattenmätare och skicka in via Internet. Du behöver kundnummer och personnummer för att logga in. Du kan också ringa kundservice och lämna mätarställningen. Fakturan baseras på avläsningen och för att registrera rätt förbruknig är det bra att lämna uppgift ett par gången per år.

 • Vårdnadshavare med barn i skola

  Är du vårdnadshavare till barn i någon av Kalmar kommuns skolor och har e-legitimation kan du logga in till skolans lärportal, edWise, som är en webbaserad lärportal för att stödja skolans pedagogiska och administrativa processer.

 • Övernattning i skolor och föreningslokaler

  Här kan du i ett webbformulär anmäla övernattning i skolor och föreningslokaler. Observera att anmälan måste vara inskickad minst två dagar innan övernattningstillfället.

 • Appar

  Här hittar du kommunens utbud av digitala tjänster via mobilen.

  • Felanmälan via mobil och dator

   Felanmäl problem inom Kalmar kommun till oss via din mobiltelefon eller dator. Använd dig av kartan i formuläret eller din gps-position för att vägleda oss till problemet.

  • Skolmaten i telefonen

   Blir det fiskpinnar eller köttbullar till lunch i skolan i morgon? Kalmar kommun är med i ett projekt som gör det möjligt att få matsedeln direkt till sin telefon. Smidigt och enkelt!

  • Upplev historiska Kalmar i mobilen

   Nyfiken på Kalmars vackra och gamla byggnader? Nu kan du verkligen få en känsla för hur det såg ut i Kalmar stad i slutet av 1800-talet genom en webbapp. Webbappen är enkel att använda och passar alla smarta telefoner.

 • Frågor om...

  Här visas svar på vanliga frågor som ställs till Kalmar kommun.

Sidan uppdaterad 2008-10-08

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.