Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Verksamheter flyttar ihop

Huvudnavigering:

Verksamheter flyttar ihop

Publicerad: 07 mars 2016

Kunskapsnavet, invandrarservice och delar av område arbetsmarknad gör gemensam sak och flyttar ihop i gemensamma lokaler på Trädgårdsgatan 18. En väg in skapas i syfte att underlätta för sin gemensamma målgrupp arbetssökande kommuninvånare.

Genom flytten ser man starka samordningsvinster då samtliga parter i stor utsträckning har samma målgrupp: arbetssökande kommuninvånare, och utifrån ett medborgarperspektiv känns det självklart! Att samla kompetenserna för grupper som många gånger befinner sig i en utsatt situation där man inte sällan är aktuell på flera myndigheter och kommunala delar samtidigt, stärker möjligheten för individen.

Med den aktuella adressen på Trädgårdsgatan får de besökande också närhet till arbetsförmedlingen, försäkringskassan, socialförvaltningen och komvux. Det är en styrka att Kalmar kommun kan samla alla dessa kompetenser i samma geografiska område med naturlig närhet till gång- och cykelleder, busstrafik och vardaglig service.

Enheterna har också flera gemensamma externa samarbetspartners. Med så mycket kunskap och erfarenhet samlad ökar förutsättningarna att få till bredare och starkare samarbeten och tillgång till varandras kontaktnät kan vara värdefullt i många sammanhang.

I lokalen ska man också kunna välkomna andra förvaltningar och myndigheter utifrån ett medborgarperspektiv att ge individen bra service med samlad kompetens. Att samla verksamheter på detta sätt tror vi på administrativa samordningsvinster och möjligheter att hjälpa och avlasta varandra.

Samarbeten inom enheten kommer att växa fram över tid i takt med att parterna lär känna varandra och de olika verksamheterna bättre. I dag ser vi till exempel en intressant koppling mellan kunskapsnavet och arbetsmarknadsenheten. När den tidsbegränsade anställningen via arbetsmarknadsenheten är över, så kan en yrkesutbildning i vissa fall vara vägen fram mot en fast förankring på arbetsmarknaden.

Tidsbegränsade anställningar, vägledning och företagslotsar i samma hus ger möjligheter att bygga upp något som kan komplettera det viktiga arbete som redan görs idag. En sammanslagning tror vi också ger oss viktiga förutsättningar att fortsätta och förstärka arbetet med integrationen och bidra med det vi kan tillsammans med andra aktörer.

Flyttinformation

Sidan uppdaterad 2016-03-07

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.