Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Nyheter
 3. Valborgsmässoeldning

Huvudnavigering:

Information gällande eldning i samband med valborg

Publicerad: 28 april 2016

Kalmar kommun vill informera om följande inför Valborgsmässoafton då eldning är vanligt förekommande.

 • Eldning inom områden med detaljplan är förbjuden under tiden 15 april - 30 september. För valborgseldar kan dispens sökas hos miljöenheten.
 • Bålet bör endast innehålla torrt trädgårdsavfall som grenar och ris.
 • Bålet bör inte vara högre än tre meter.
 • Eldning sker alltid på egen risk. Även om eldningen har anmälts till brandkåren är det alltid arrangören som ansvarar för elden och eventuella konsekvenser.
 • Eldningen får inte medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. Boende och verksamheter i närheten bör informeras om eldningen i förväg.
 • Eldning bör ej ske vid torka eller hård vind.
 • Vattenslang, vattentunna eller dylikt ska finnas tillgängligt för släckning. Vid behov ska torrt fjolårsgräs avlägsnas och området bevattnas innan elden tänds.
 • För att undvika onödiga falsklarm till brandkåren bör eldning inte ske efter mörkrets inbrott.
 • Arrangören ansvarar för att bevakning sker tills elden är släckt.
 • Tänk på att det kan finnas djur i bålet. Därför bör man inte lägga upp bålet långt i förväg och man bör undersöka förekomsten av liv innan man tänder bålet.
 • Observera att det vid torka kan finnas utfärdat eldningsförbud. Information om eldningsförbud kan inhämtas hos Kalmar kommun eller hos Länsstyrelsen i Kalmar län.
 • Tänk på att det krävs tillstånd för allmänna sammankomster, till exempel valborgsmässofiranden där det kan samlas mycket folk. Tillståndet söks hos Polisen.

Sidan uppdaterad 2016-04-28

 • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.