Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Underhåll av Ölandsbron

Huvudnavigering:

Trafikverket utför underhåll av Ölandsbron 2017 – 2019

Publicerad: 28 april 2017

För att stärka Ölandsbron och garantera en fortsatt trygg och smidig resa mellan Öland och Kalmar, gör Trafikverket periodvis underhåll av bron mellan 2017-2019. Underhållsarbetet kommer att påbörjas den 2 maj. Trafikanterna kommer inte störas särskilt mycket av arbetet inledningsvis.

18 600 fordon passerar i snitt bron varje dygn, sommartid är medeldygnstrafiken 25 000 fordon. Den höga trafiken i kombination med brons utsatta läge för väder och vind gör att bron måste underhållas. Mellan 2017-2019 kommer Trafikverket därför bland annat att byta ut samtliga rörliga lager samt brons skyddande tätskikt under beläggningen på högbrodelen. Trafikverket reparerar även kantbalken på högbrodelen och utför betongreparationer.

För att underlätta för trafikanter görs underhållsarbetet utanför pendlartider och största delen av arbetet sker med trafik på bron för att undvika avstängningar. För broarbetarnas säkerhet kommer hastigheten under vissa perioder och på vissa delar av bron vara sänkt, vilket kan leda till köer i trafiken. När det är som mest trafik, under sommarhalvåret och vid Skördefesten, kommer Trafikverket inte att utföra något trafikstörande arbete för att underlätta för dig som trafikant.

Trafikverket rekommenderar att du i största möjliga mån planerar din resa efter trafiken. Andra alternativ är att samåka eller åka med kollektivtrafik. Ju färre fordon det är på bron, desto mindre är risken för eventuella köer.

Vill du veta mer om Trafikverkets arbete och hur det eventuellt påverkar dig som trafikant? Gå in på trafikverket.se/vialskarolandsbron. Trafikverkets arbete med Ölandsbron kan också följas på Instagram #ViälskarÖlandsbron

Sidan uppdaterad 2017-04-28

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.