Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Trafiksignaler vid nya brandstationen

Huvudnavigering:

Trafiksignaler vid nya brandstationen

Publicerad: 16 mars 2017

Med start 27 mars kommer signalljusen på gatorna kring den nya brandstationen att tas i bruk. Dessa är placerade på ett antal platser i anslutning till utryckningsvägarna.

Vid avfarten från E22 till Erik Dahlbergs väg finns den gula ljussignalen som talar om att utryckning pågår längre fram.

Vid avfarten från E22 i norrgående riktning till Erik Dahlbergs väg finns ett varningsljus. Detta lyser gult när utryckning sker. Tanken är att trafikanter ska sänka hastigheten och vara lite extra uppmärksamma när ljuset är tänt. Det innebär dock inte att du ska stanna, eftersom detta kan orsaka trafikstörningar. Om en utryckning sker i riktning mot centrum kommer brandbilarna att använda det vänstra körfältet medan det är tillåtet för bilar att i lugnt tempo köra vidare i det högra körfältet.

Övriga ljussignaler är däremot röda och innebär som alltid att du måste stanna.

Vid utryckningar kommer ljussignalerna att vara tända i maximalt 2 minuter i sträck. Utryckningsfordonen kan även från sina bilar välja att avbryta signalen ännu tidigare när det är möjligt.

Sidan uppdaterad 2017-03-24

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.