Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Nyheter
 3. Så förbättrar vi möjligheterna att välja tåget för tjänsteresor

Huvudnavigering:

Så förbättrar vi möjligheterna att välja tåget för tjänsteresor

Publicerad: 22 mars 2017

Att tåg är ett miljövänligt resealternativ känner de flesta till men tyvärr möts tågresande av stor skepsis bland många näringsidkare som hellre väljer bilen för tjänsteresor.

Som färdmedel för tjänsteresa har tåget många fördelar. Det är trafiksäkert, du kan arbeta medan du reser, du kommer direkt till en stadskärna eller flygplats utan att behöva parkera och det är klimatsmart. Så varför väljer inte fler tåget för tjänsteresor? Det ville vi i Kalmar kommun ta reda på.

Förstudie om hur tågresorna kan bli bättre

Under vintern 2016-2017 gjordes en förstudie för att ta reda på hur personer som reser i tjänsten ser på tåg, varför de väljer bort tåget och vad en optimal tågresa innehåller. Undersökningen gjordes genom enkäter och djupintervjuer. Över 150 personer från näringslivet i regionen deltog.

Resultatet redovisades den 15 mars på en workshop där tågoperatörer, Trafikverket och inbjudna företagare fick chansen att mötas, diskutera och hitta lösningar. De sträckor som är relevanta för regionens affärsresenärer var bland annat Köpenhamn, Malmö, Växjö och Göteborg.

Viktigast för företagarna var:

 • Att kunna lita på att tåget kommer fram i tid.
 • Information och service vid ev. försening. Viktigt att kunna ta första bästa tåg som går dit man ska och inte behöva vänta på rätt operatör.
 • Väl fungerande Wifi och eluttag så att det går bra att jobba.
 • Ett avtal/en biljett för hela resan. Det ska vara enkelt att köpa biljetter och man ska komma fram dit man ska oavsett vilken operatör som kör.

Trafikverket och tågoperatörerna bemötte företagens frågor med:

 • Mer än 90% av tågen kommer fram i tid. De som åker tåg regelbundet är betydligt mer nöjda än den del av allmänheten som inte brukar åka tåg. Både Trafikverket och operatörerna lovar dock at t bli ännu bättre på att passa tiden, och konkret arbete med att rusta upp flaskhalsar, bygga mötessträckor etc. pågår.
 • Att bli väl omhändertagen vid försening är viktigt, och något som resenären ska kunna förvänta sig. De problem som uppstått i samband med ersättningstrafik borde vi operatörer kunna lösa.
 • Wifi- är på gång och kommer under året.
 • Arbete pågår med att ytterligare förenkla biljettsystemet men det går att köpa en biljett för hela resan redan idag.

På Kalmar kommun ser vi att det finns stora möjligheter att utveckla möjligheterna med tågresande, för att stärka regionens attraktivitet och för att nå vårt mål om fossilbränslefritt 2030. Vi kommer nu att undersöka hur vi på bästa sätt kan gå vidare med konkreta åtgärder för att ge förutsättningar för ökat tågresande.

Projektet "Åk tåg - Viktigt perspektiv för näringslivsutveckling och miljöpåverkan", som fått medel från Tillväxtverket, drivs av Kalmar kommun i samarbete med Regionförbundet, Trafikverket, Kalmar Länstrafik och regionens största tågtrafikoperatörer Transdev, SJ och KLT. Som medfinansiär finns även Regionförbundet.

loggor

Sidan uppdaterad 2017-03-22

 • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.