Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Rutiner ses över efter JO-anmälan

Huvudnavigering:

Rutiner ses över efter JO-anmälan

Publicerad: 19 mars 2016

– Vi välkomnar att JO tittar vidare på det inträffade och ser med omedelbar verkan över våra rutiner för utlämnande av handlingar.
Det säger samhällsbyggnadskontorets chef Rebecka Persson sedan det framkommit att kommunen registrerat journalisters begäran att få ut allmänna handlingar från förvaltningen.

Det är journalister på de båda lokaltidningarna Barometern och Östra Småland som har anmält kommunen för att sedan 2014 ha registrerat deras olika begäran att få ta del av allmänna handlingar i byggärenden. Och i samråd med kommunens jurister ser nu samhällsbyggnadskontoret över sina rutiner.

Att det skulle funnits direktiv från den politiska ledningen att genomföra registreringarna, som det spekulerats om, tillbakavisas dock bestämt av Rebecka Persson.
– Det finns ingen som helst sanning bakom de påståendena. Detta inträffade ligger på tjänstemannanivå och det har inget med politiken att göra, slår Rebecka Persson fast.

Sidan uppdaterad 2016-03-19

Rebecka Persson

Förvaltningschef
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 04 40
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.