Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Nu ska den gamla brandstationen få nytt liv

Huvudnavigering:

Nu ska den gamla brandstationen få nytt liv

Publicerad: 14 juni 2016

I oktober 2015 fattade Kommunstyrelsen beslut om att fastigheten ”Brandvakten 7”, alltså gamla brandstationen, ska säljas via mäklare. Idag startar försäljningen.

Brandstationshuset består av en äldre och en nyare del.

Ett planarbete har påbörjats för platsen och kommer att fortsätta när det finns en köpare med en idé för området. Tanken är att låta flera intressenter komma med sina förslag och därefter avgöra vilket som bäst passar in i den utveckling som beskrivs i den fördjupade översiktsplanen för Kvarnholmen. Det är den fördjupade översiktsplanen som är styrande för detaljplanearbetet.

Den äldre delen av byggnaden är skyddad mot rivning i nuvarande plan och kommer att vara det även i framtiden. Kalmar kommun vill nu ha kreativa idéer på hur den gamla brandstationen kan utvecklas och kompletteras för att uppfylla visionerna i översiktsplanen. Exempelvis handlar det om ökat stadsliv, koppling mellan Malmen och Kvarnholmen och att vårda det kulturhistoriska arvet.

När en köpare har hittats kommer detaljplanearbetet att fortsätta. Då kan också beslut fattas om hur stort område som ska omfattas av detaljplaneutredningen. Förhoppningen är att detta kan ske under hösten 2016.

Läs mer på: www.kalmar.se/brandstationen

Sidan uppdaterad 2016-06-14

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.