Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Nu lägger vi gatsten på Västra Sjögatan

Huvudnavigering:

Nu lägger vi gatsten på Västra Sjögatan

Publicerad: 03 februari 2017

Arbetet med gatorna kring Gesällen går snabbare än beräknat och nu har stenläggningen på Fiskaregatan nått fram till Västra Sjögatan.

Fiskaregatan stenläggning

– Vi ser en möjlighet att förkorta den totala arbetstiden i området med 3-4 veckor och kommer därför att påbörja stenläggningen av Västra Sjögatan redan nu, berättar Anders Berg, projektör på Kalmar kommun.

Det är sträckan mellan Stortorget och Fiskaregatan som berörs och som kommer att stängas av för biltrafik under tiden arbetet pågår. Stenläggningen kommer att utföras mellan måndag vecka 6 och början av vecka 10. Under hela avstängningen kommer det att vara god tillgänglighet för gående och cyklister men biltrafiken leds om till Proviantgatan och Larmgatan.

Den sista etappen på Västra Sjögatan, korsningen med Fiskaregatan och del mot Strömgatan kommer att stenläggas i slutet av maj och början av juni. Detta eftersom det alltid måste finnas en öppen väg för leveranser till butikerna och tillgänglighet till parkeringsplatser/garage i området.

– Tack vare att vi kan påbörja arbetet redan nu kommer vi att vara klara i god tid innan turistsäsongen vilket känns väldigt bra, säger Anders.

Efter den sista etappen av stenläggning på gatan kvarstår mindre arbeten med trottoaren intill Gesällen. Dessa kan inte genomföras innan byggställningarna tas ner och kommer inte att kräva avstängning av vägen.

Den nya gatan får en stenläggning i samma stil som Larmgatan och Fiskaregatan och blir en gångfartsgata, det vill säga en gågata som tillåter annan trafik fast på gåendes villkor. Framkomligheten för gående och funktionsnedsatta kommer att förbättras, genom att vi minimerar kraftiga lutningar, höga kantstenar och ojämn stenbeläggning. Gatan och korsningen får också bättre belysning.

Sidan uppdaterad 2017-02-03

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.