Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Nominerade till Svenska Jämställdhetspriset

Huvudnavigering:

Nominerade till Svenska Jämställdhetspriset

Publicerad: 06 oktober 2016

Kultur– och fritidsnämnden/förvaltningen och barn- och ungdomsnämnden/förvaltningen i Kalmar kommun har nominerats till Svenska Jämställdhetspriset.

Priset är en nationell utmärkelse som årligen delas ut till en aktör som genomfört ett exceptionellt arbete för jämställda verksamheter.

- Jag är oerhört stolt över det arbete vi har gjort under så många år och att det uppmärksammas. Vårt framgångsrecept är att vi bestämde oss för att arbeta med den här frågan fullt ut och att vi har arbetat strategiskt. Stödet från ledningen och politiken har varit väldigt viktigt, säger Katarina Johansson Storm, projektledare på kultur- och fritidsförvaltningen.

Kultur och fritid har till exempel arbetat med jämställdhetsutbildningar för personalen för att få en förståelse om vad jämställdhet innebär. Varje enhet har tagit fram en handbok för hur de ska jobba med att få en jämställd verksamhet för att nå både flickor och pojkar, kvinnor och män. Ett gott exempel är arbetet med genussmarta fritidsgårdar, där man jobbat aktivt för att förändra miljön och verksamheten för att nå både pojkar och flickor.

"Samma makt och möjlighet till lärande och utveckling"

Barn- och ungdomsförvaltningen är också mycket glada för nomineringen till Svenska jämställdhetspriset. Skolan, förskolan och fritidshemmen arbetar idag aktivt och medvetet med att främja flickors och pojkars lika rätt och möjligheter.

– Genom att uppmärksamma genusmönster kan vi bättre förstå hinder för att prestera bättre i skolan. Det handlar också mycket för vår del om att ge flickor och pojkar samma makt och möjlighet till lärande och utveckling. Vi på barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar har nätverksutvecklare och enhetsutvecklare i jämställdhet och mångfald som en viktig resurs i arbetet , berättar Lillian Alverö, planeringssekreterare som arbetar centralt med jämställdhetsfrågor på barn- och ungdomsförvaltningen.

Totalt är 18 bidrag nominerade. Vinnaren presenteras på konferensen Forum Jämställdhet i månadsskiftet januari/februari. I juryn sitter representanter från Malmö stad, Eskilstuna kommun, Örebro kommun, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Nationella Sekretariatet för Genusforskning vid Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen.

För mer information kontakta
Katarina Johansson Storm, projektledare kultur- och fritidsförvaltningen, 0480-45 06 27
Lilian Alverö, planeringssekreterare barn- och ungdomsförvaltningen, 0480-45 30 22

Sidan uppdaterad 2016-10-06

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.