Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Medel till integrationsprojekt 2017

Huvudnavigering:

Medel till integrationsprojekt 2017

Publicerad: 11 maj 2017

Kultur och fritidsnämnden har beslutat att avsätta en halv miljon för integrationsprojekt för 2017. Föreningar och organisationer kan söka bidrag för integrationsprojekt inom kultur, idrott och fritid.

Villkoren är att projektet, ska genomföras under 2017, för nyanlända och personer som varit i Sverige en längre tid, och bosatta i Kalmar kommun. Projekten ska vara aktiviteter som ska främja integration och mångfald. De ska bedrivas av aktörer som har sin verksamhet i Kalmar kommun, är verksamma bland boende i Kalmar kommun, är demokratiskt uppbyggda och öppna på lika villkor för alla kommuninvånare.

Projektet ska bidra till ett eller fler av följande kriterier:

  • Bidra till målgruppens deltagande i det lokala fritids- och föreningslivet
  • Bidra till att skapa mötesplatser som kan underlätta integrationen för målgruppen.          

Bidrag kan sökas för upp till 50 000 kronor per aktivitet/projekt. Bidraget ska inte användas till att finansiera ordinarie verksamhet, men kan användas till att täcka de extra kostnader som uppstår när man vill utöka sin verksamhet med integrationsaktiviteter. 

Det är två ansökningsperioder med sista ansökningsdatum den 9/6-2017 och 15/9-2017.

Besked lämnas inom 4-6 arbetsveckor.

Ansökan skickas till 
Angelina Aravena, koordinator, kultur- och fritidsförvaltningen
Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
0480- 45 06 66
Box 610, 391 26 Kalmar

Sidan uppdaterad 2017-05-11

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.