Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Nyheter
 3. Kulturkvarteret- ett nytt nav i staden!

Huvudnavigering:

Kulturkvarteret- ett nytt nav i staden!

Publicerad: 07 april 2017

Vi vill samla fler kulturverksamheter och föreningar på samma plats för att skapa nya möten och möjligheter till ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud för alla Kalmarbor. Därför satsar vi på att bygga ett kulturkvarter.

 Tidigare i år beslutades det att biblioteket ska flyttas till posthuset och kulturskolan till nuvarande biblioteksbyggnad och sedan dess har arbetet med att se att verksamheternas behov av yta volymskisser och lokalbehov tagit fart ordentligt.

Nästa steg i arbetet är att handla upp en arkitekt som ska ta fram en planlösning för alla husen. Ombyggnationerna kommer att göras i etapper där posthuset först byggs om för bibliotekverksamheten med planerad inflyttning vår/sommar 2019. Sedan påbörjas ombyggnationen av bibliotekshuset för kulturskolans verksamheter och inflyttningen där är beräknad till sommaren 2020. Även Bernadinerskolan och det röda gymnastikhuset kommer att renoveras.

En väldigt viktig del för kommunen är att tidigt involvera personalen som direkt kommer att ha sin arbetsplats i kulturkvarteret. Därför har flera träffar med olika arbetsgrupper genomförts, där behov och önskemål har lyfts upp och olika möjligheter för verksamheternas placeringar i byggnaderna har diskuterats.

 När kulturkvarteret är färdigt kommer det att innehålla:

 • Stadsbiblioteket
 • Kulturskolan
 • Öppna förskolan Måsen
 • Lokaler för kreativa verksamheter
 • Lokaler för föreningsverksamheter
 • Utställningsytor
 • Gemensammaytor
 • Multisal för musik, scenkonst
 • Café
 • Administrativa ytor

Läs mer om kulturkvarteret

Sidan uppdaterad 2017-04-07

 • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.