Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Korsningen Västra Sjögatan/Fiskaregatan avstängd vecka 40-49

Huvudnavigering:

Korsningen Västra Sjögatan/Fiskaregatan avstängd vecka 40-49

Publicerad: 30 september 2016

Bygget i kvarteret Gesällen går framåt med stormsteg. Nu är det dags att lägga ner nya ledningar i gatan. I samband med detta påverkas trafiken under en period.

De gator som i olika stor omfattning påverkas är Västra Sjögatan, Strömgatan, Fiskaregatan och Norra Långgatan. Kalmar Energi flyttar en transformatorstation och drar om kablar, fjärrvärme med mera. Kalmar Vatten lägger ny dagvattenledning och Skanova ser över sitt tele/fibernät.

Kalmar kommun bygger om Västra Sjögatan mellan Fiskaregatan och Norra Långgatan samt korsningen Fiskaregatan/Västra Sjögatan. Detta är en stor satsning och ett led i arbetet med att göra Kalmars stadskärna än mer attraktiv.

Omledning av trafiken

Under ombyggnadstiden, mellan vecka 40 och 49, kommer korsningen Västra Sjögatan/Fiskaregatan att vara helt avstängd för biltrafik. Gående kommer fortfarande att kunna ta sig fram men biltrafiken leds om till Proviantgatan och Larmgatan.

Det här bygger vi

Den nya gatan blir en gångfartsgata, det vill säga en gågata som tillåter annan trafik fast på gåendes villkor. Sådana finns redan idag på bland annat Larmgatan. Framkomligheten för gående och funktionsnedsatta kommer att förbättras, genom att vi minimerar kraftiga lutningar, höga kantstenar och ojämn stenbeläggning. Gatan och korsningen får bättre belysning och dessutom en ny stensättning i gammal stil, liknande Larmgatan och västra delen av Fiskaregatan.

Sidan uppdaterad 2016-09-30

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.