Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Kalmar utmanar Europas grönaste stad

Huvudnavigering:

Kalmar utmanar Europas grönaste stad

Publicerad: 03 mars 2016

Kalmar kommuns miljöbokslut 2016 har nu färdigställts och med en minskning av fossila koldioxidutsläpp i nivå med Europas grönaste stad tar kommunen sats mot framtiden.
– Vi vill vara med och utmana Växjö i deras miljöarbete. Vi har sett att sedan 1990 har koldioxidutsläppen i Kalmar minskat med 42 % och att oerhört mycket görs för att vi ska nå alla nationella miljömål, säger Bertil Dahl (V) och Anders Andersson (C), kommunalråd och miljöansvariga politiker i Kalmar kommun.

För att minska koldioxidutsläppen har Kalmar kommun tagit ett helhetsgrepp. Några exempel på åtgärder som har bidragit till minskingen av koldioxidutsläpp och som gör att Kalmar är på väg att nå målet om att vara en fossilbränslefri kommun 2030 är:

  • 2007 öppnades Kalmars första biogasmack med egenproducerad biogas. Mack nummer två öppnades 2014
  • 2009 invigdes fjärrvärmeverket Moskogen, som går helt på förnyelsebart bränsle
  • Satsning på solceller där det 2015 byggdes fem nya anläggningar i Kalmar
  • 2016 beviljades nationella medel för utbyggnaden av laddstationer för elbilar. Minst fem nya stationer ska byggas under året
  • Två nya pendelstationer för tåg, en i Smedby och en i Trekanten
  • Kalmar Öland Airport kommer under 2016 att erbjuda 5 % inblandning av bioflygbränsle i sitt bränsle. Målet är 50 %.

Inom energieffektivisering och förnyelsebara energikällor är alltså mycket gjort och nu satsar Kalmar kommun vidare på bland annat förnyelsebara transportmedel.
– Vår utmaning är att möjliggöra för våra invånare att välja förnyelsebara transportmedel. Cyklandet ökar, likaså tågpendlandet, men fortfarande är de flesta resor med bil och hela 40 procent är då kortare än 5 kilometer. Här har vi ett arbete att göra, menar Bertil Dahl.

– Vi kommer inte att nå målet om att vara fossilbränslefria 2030 om vi inte fortsätter satsa på utbyggnad av kollektivtrafiken men lika viktigt är att se till att minska på resebehoven genom att planera ett samhälle som har nära till allt så som förskola, butiker och annan vardaglig service. Hela Kalmar ska leva, slår Anders Andersson fast.

Sidan uppdaterad 2016-03-03

Karin Löfström

Strateg för ekologisk hållbarhet
Kommunledningskontoret, kansli- och omvärldsenheten
Östra Sjögatan 18
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 01 65
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.