Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Nyheter
 3. Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium går till Petter Tibblin

Huvudnavigering:

Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling till Petter Tibblin

Publicerad: 23 mars 2016

Petter Tibblin, årets mottagare av Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium

Idag har juryn för Kalmar och Växjös stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling för år 2016 utsett Petter Tibblin som stipendiat.

Juryn enades om Petter Tibblin mot bakgrund av de fastställda intentioner och kriterier som finns för stipendiet.

Beslutsmotiveringen lyder:

Linnéstipendiet 2016 ges till Petter Tibblin för projektet ”Forskning för ett hållbart ekosystem – gäddan i ekosystemets, samhällets och vetenskapens tjänst”.

Med sitt forskningsprojekt vill Petter Tibblin förstärka populationen av gädda. Metoderna för att uppnå detta är:

 1. Att öka populationernas storlek genom att optimera metoder för anläggning av våtmarker och
 2. Att studera effekten av sportfiske på gäddans populationer och förmågan att reproducera sig.

Projektet håller hög vetenskaplig kvalité samtidigt som den är oerhört relevant för aktuella miljöproblem i regionen. Forskningen har potential att medföra stora ekologiska och socioekonomiska vinster. Projektet kan omsättas i direkt nytta vad gäller anläggningen av våtmarker och mer långsiktigt minska förekomsten av algblomning.

Om Linnéstipendiet

Kalmar kommun och Växjö kommun delar sedan 2011 årligen ut ett forskningsstipendium på 500 000 kr som syftar till att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga professorers utlåtande är rådgivande i processen. Beslutet fattas av juryn med utgångspunkt i bedömningskriterierna.

Stipendiet delas ut vid Linnéuniversitetets akademiska högtid i Kalmar den 20 maj.

Vid bedömning beaktas följande kriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
 • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
 • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
 • Innovationsgrad.
 • Praktisk tillämpning inom regionen.
 • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
 • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.

Stipendiejuryn består av:

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande Kalmar kommun
Bo Frank, kommunstyrelsens ordförande Växjö kommun
Stephen Hwang, rektor Linnéuniversitetet
Camilla Rööst, manager material & innovation IKEA of Sweden AB
Kjell Axelsson, grundare och styrelsemedlem i Läckeby Water AB

 

Fr. v. Stephen Hwang, Bo Frank, Petter Tibblin, Johan Persson, Camilla Rööst och Kjell Axelsson

 

Sidan uppdaterad 2016-03-23

 • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.