Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Kalmar är årets Purple Flag-stad

Huvudnavigering:

Kalmar är årets Purple Flag-stad

Publicerad: 11 oktober 2016

Nyårsnatten den 31 december 2015 blev flera tjejer ofredade mitt i centrala Kalmar. Händelsen fick stort massmedialt genomslag och krävde åtgärder. Med bland annat nattstopp i kollektivtrafiken, satsningar på belysning och en utökning av vakter i stadskärnan har Kalmar tagit ett grepp om ökad trygghet. Nu belönas man för sitt arbete och som första svenska stad tilldelas man titeln Årets Purple Flag-område.
– I Kalmar har vi tillsammans hittat metoder för att jobba med att få till en trygg och säker stadskärna. Vi är stolta över detta pris och det sporrar oss att fortsätta vårt arbete med att bli bäst på att jobba med trygghet, berättar Kalmar Citys VD Björn Mortensen. 

På tisdagskvällen fick representanter från Kalmar kommun, Kalmar City och Destination Kalmar ta emot priset Årets Purple Flag-område. Prisutdelare var Svenska Stadskärnor och Boverket. Priset delades ut till den stad som bäst lyckats med sitt trygghetsarbete i stadskärnan.
– Priset säger inte att vi är den tryggaste staden men det säger att vi har ett bra arbetssätt med bra samarbeten och spännande nya lösningar. Tack vare upparbetade forum och relation i de nyligen genomförda Purple Flag arbetet underlättades detta arbete, förklarar Björn Mortensen.

Kalmar licensierades som Purple Flag för ett år sedan vilket innebär att vi har en trygg och levande stadskärna, både dag- och kvällstid. Och arbetet har sedan dess gått fort framåt. I kollektivtrafikens nattrafik tillämpas Nattstopp vilket innebär att man som ensamåkare kan bli avsläppt mellan hållplatser och på ett sätt som är utformat för ökad trygg- och säkerhet för passageraren. Bland andra åtgärder som gjorts sticker belysningssatsningar och utökningen av vakter under kvällar och helger ut.
– Kommunen tog, efter ett medborgarförslag, beslut om att bekosta två vakter som jobbar fram till kl. 04.00. Vakterna har utökat förordnande och har rätt att ingripa i centrala delarna av stadskärnan, berättar Björn Mortensen. 

Statistiken talar också sitt tydliga språk. Sedan 2012 har antalet anmälda brott på Kvarnholmen under sommarmånaderna minskat med en tredjedel. Kalmar har gått från 293 till 200 anmälda brott sedan 2012 och man menar att minskningen är ett direkt resultat av god samverkan mellan bland annat kommunen, polisen, Kalmar city, evenemangsarrangörer och föreningsliv.
– Genom kontinuerlig dialog mellan aktörerna har vi skapat goda förutsättningar för det förebyggande arbete som vi nu ser resultatet av. Det nyligen undertecknade samverkansavtalet mellan kommunen och polisen är en viktig del i det fortsatta arbetet, menar Björn Mortensen.

I avtalet ingår bland annat nya medborgarlöften om att arbeta med att minska antalet bostadsinbrott och att skapa en tryggare stadskärna.
– Det handlar också om gemensamma utbildnings- och informationsinsatser för alla aktörer i syfte att lära känna varandra och jobba med värdskap, stolthet och information, avslutar Björn Mortensen.

Kalmar tar emot priset Årets Purple Flag-område

Sidan uppdaterad 2016-10-11

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.