Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Halltorpsskolan byggs om

Huvudnavigering:

Halltorpsskolan byggs om

Publicerad: 29 november 2016

Kommunstyrelsens planutskott beslutade vid dagens sammanträde att ge i uppdrag att slutföra upphandlingen samt teckna avtal med föreslagen leverantör. Den befintliga hyrpaviljongen ersätts därmed med en ny byggnad innehållande fyra klassrum och två grupprum.
– Ett viktigt beslut som visar på vår tydliga satsning att hela kommunen ska växa och utvecklas, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Kommunstyrelsens planutskott beslutade vid sitt sammanträde att omdisponera medel ur investeringsbudgeten för att få igång projektet som omfattar en nybyggnadsyta om 705 m² samt en ombyggnad på totalt 120 m²
– Bygglov är redan beviljat och byggstarten beräknas till vecka tre. Till hösten, närmare bestämt vecka 47, beräknas bygget stå klart, förklarar Mattias Adolfson (S), ordförande i planutskottet.

Byggnationen innebär, förutom nya undervisningslokaler, att den administrativa personalen kan flytta från källarplan till den nya byggnaden och att skolhälsovården och SYV får samlade och gemensamma utrymmen.
– I ombyggnationen ingår också en förbättring av trafikflöde och säkerhet för barnen vid hämtning och lämning. Det här blir ett verkligt lyft för både personal, elever och vårdnadshavare, berättar kommunalråd Anders Andersson (C).

Sidan uppdaterad 2016-11-29

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.