Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Företagen, kommunen och framtiden

Huvudnavigering:

Företagen, kommunen och framtiden

Publicerad: 16 september 2016

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att både starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utveckla Kalmar och vår region. Det tar kommunens nya förvaltningsöverskridande utbildning fasta på som drog igång med en stor kick-off måndagen den 12 september.

Ansvarig för utbildningen som kallas Förenkla - helt enkelt, är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Utbildningen tydliggör hur viktigt det är att alla drar åt samma håll. Helt enkelt att varje medarbetare, ledare och förtroendevald i kommunen är nyckelpersoner som har stor betydelse för Kalmars och regionens utveckling, berättar Thomas Forslin som är Sveriges Kommuner och Landstings processledare för utbildningen som kallas Förenkla - helt enkelt.

Det unika med utbildningen är att kommunens olika förvaltningar med olika målbilder ges tid att mötas och skapa en gemensam framtidsplan. Alla chefer, medarbetare och politiker i kommunen som möter företagen i sitt arbete är inbjudna till utbildningen, som genomförs i SKL:s regi och sker i flera steg med olika inriktningar och urval av deltagare.

– I den allt hårdare konkurrensen om att vara en attraktiv stad och region blir det viktigare och viktigare för oss alla att ha bra kontakter med våra företagare. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att både starta, växa och anställa fler, vilket är en förutsättning för att utvecklas i rätt riktning. De som möter företagen i ditt dagliga arbete har därför en viktig roll i detta arbete, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

– Målet med utbildningen är just att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, och ge deltagarna en större förståelse för företagens behov och att skapa ett långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet, fyller kommundirektör Annette Andersson i.

Sidan uppdaterad 2016-09-16

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.