Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Flygskatten

Huvudnavigering:

Hur kan du som företagare engagera dig i flygskattefrågan?

Publicerad: 03 mars 2017

Flyget är avgörande för Kalmarsundsregionens fortsatta utveckling. En flygskatt skulle få stora negativa konsekvenser för regional tillväxt. Det menar företrädare för Kalmar Öland Airport. Kommunstyrelsen i Kalmar har också yttrat sig och avfärdat förslaget om flygskatt.

I Kalmarsundsregionen är flyget avgörande för möjligheterna att ta sig till och från huvudstaden och till internationella destinationer. En flygskatt försämrar tillgängligheten och slår direkt mot vår lokala och regionala konkurrenskraft. Förslaget går dessutom emot regeringens regionalpolitiska mål om utvecklingskraft i alla delar av landet.

Flyget är avgörande för Kalmarsundsregionens fortsatta utveckling

Kalmar Öland Airport är så viktig för regionens fortsatta utveckling att vi vill delge er möjligheten att tycka till kring frågan om flygskatten, säger Thomas Davidsson, Näringslivschef i Kalmar kommun. 

Hur kan du engagera dig som företagare i flygskattefrågan?

  • Vi har tagit fram en brevmall som vilket företag som helst kan använda för att på ett enkelt sätt engagera sig i flygskattefrågan genom att lämna ett yttrande till Finansdepartementet.
  • I mallen fyller man i företagets namn på två ställen. Sista stycket ”Flygskattens effekt för mitt företag”, är bara ett förslag som man själv bör ändra så att det passar den egna verksamheten. Naturligtvis kan man ta bort även andra avsnitt eller komplettera utifrån företagets egna premisser.
  • Namn och underskrivt måste dock finnas med.
  • Mejla ditt yttrande senast den 8 mars till Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun..

Bakgrund

Utredningen om skatt på flygresor har överlämnat sitt betänkande "En svensk flygskatt" till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på flygresor kan utformas. Syftet med skatten ska vara att flygets klimatpåverkan ska minska för att bidra till att nå miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan.

Betänkandet är nu ute på remiss från Finansdepartementet.

Läs mer om En svensk flygskatt, SOU 2016:83.

Sidan uppdaterad 2017-03-03

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.