Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Bernhardinafonden

Huvudnavigering:

Dags att söka stipendium från Bernhardinafonden

Publicerad: 07 september 2016

Bernhardinafonden är tänkt för flickor vars sociala situation försvårar en utbildning inom företrädesvis yrkespraktiska områden.

För att vara behörig skall man vara kvinnlig studerande (studieintyg skall bifogas) skriven i Kalmar kommun eller haft sin skolgång där (personbevis där detta framgår skall bifogas).

Ansökan skrivs som ett personligt brev där det skall framgå varför man söker stipendiet.

Inkommen ansökan (senast 2016-10-28) behandlas vid Bernhardinafondens styrelsemöte och stipendiet utdelas därefter en gång varje år, under november eller december månad.

Ytterligare information angående fonden ges av skolkurator.

Ansökan skickas till:

Bernhardinafonden
C/O Ann-Britt Sparre
Tallhagsvägen 71
393 51 Kalmar

Sidan uppdaterad 2016-09-07

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.