Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen

Huvudnavigering:

Detaljplan för del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen

Publicerad: 27 december 2016

Ett förslag till detaljplan, senast reviderat 2016-12-14, har tagits fram för del av Oxhagen 2:1 vid Kungsgårdsvägen ca 2 km från Kalmar stadskärna. Planförslaget är ute på granskning mellan den 27 december 2016 till den 25 januari 2017.

Syftet med detaljplanen är att förtäta staden med fler bostäder längs med det utpekade stråket ”Diagonalen” och ”Innerstaden” i översiktsplanen. Planområdet ligger i ett centralt läge och det finns ett stort behov av nya bostäder i staden.

Vill du ställa frågor?

Om du har frågor angående planförslaget är du välkommen att ringa Filippa Olsson,
tfn 0480-45 03 15. Eller kommunens växel 0480- 45 00 00.

Handlingar till planförslaget  kan du hitta via länken "Mer om detaljplanen" till höger. De finns också utställda på Samhällsbyggnadskontoret på Storgatan 35 A i Kalmar. Öppettider: måndag - torsdag 08.00-12.00, 13.00-16.00, fredag 08.00-12.00, 13.00-15.30.

Synpunkter på detaljplanen

Senast den 25 januari 2017 måste vi få dina skriftliga synpunkter.

Sidan uppdaterad 2016-12-22

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Hitta på Kalmar.se

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.