Registrering av livsmedelsverksamhet

Registreringen går till så att företaget skickar in en anmälan till samhällsbyggnadskontoret i Kalmar kommun. I anmälan ska man tala om vilken typ av verksamhet det gäller. Vi behöver också veta namn, organisationsnummer och kontaktuppgifter. Blanketten hittar du i högra kolumnen. Du kan även göra en elektronisk anmälan på formuläret under fliken "E-registrering". Tänk på att registreringen är avgiftsbelagd, oavsett om verksamheten startar eller ej.

Verksamheten får sedan starta tidigast två veckor efter att en komplett anmälan kommit in, om inget annat har meddelats.  Det kan till exempel vara att det krävs ett godkännande. Därför är det viktigt att man lämnar korrekta uppgifter vid registreringen. 

I vissa fall räknas inte din verksamhet som ett livsmedelsföretag och då krävs ingen registrering. Några exempel kan vara att servera kaffe från automat i vänthallen på bilverkstaden, laga kroppkakor för att sälja på den årliga marknaden, eller sälja hembakta kanelbullar vid fotbollslagets hemmamatcher. Det är värt att notera att livsmedelslagen ändå omfattar denna hantering, även om ingen registrering krävs. 

Kontrollbesök

Vi gör det första kontrollbesöket när verksamheten har starta och kommit igång en kort tid. Vid första kontrollbesöket ingår genomgång av egenkontroll och lokalgranskning. Vill ni att vi går igenom era rutiner i egenkontrollen innan besöket så går det bra skicka dom till oss. Vi återkopplar sedan till er vi besöket.

Godkännande

Vid ett godkännande sker en prövning av lokaler och verksamhet innan man får starta. Ett godkännande krävs om man ska tillverka produkter av animaliskt ursprung som sedan ska levereras till en annan livsmedelsanläggning och detta görs av Livsmedelsverket.

Primärproduktionsanläggningar

Om du är företagare och producerar livsmedel i primärproduktion ska du registrera din anläggning hos Länsstyreslen. Se länk till höger.

Sidan granskad 2017-02-06

Livsmedelsfrågor

Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: Kontaktcenter 0480-45 00 00
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.
Visa på karta

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.